Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 18

Mol

Mã số: 10303. Đã có 98 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 18 với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao.

1

Số Avogadro và kí hiệu là

2

Tính số nguyên tử của 1,8 mol Fe

3

Khối lượng mol chất là

4

Cho biết 1 mol chất khí ở điều kiện bình thường có thể tích là

5

Tính thể tích ở đktc của 2,25 mol O2

6

Số mol của H2 ở đktc biết V = 5,6 l

7

Thể tích mol là

8

Số mol của kali biết có 6.1023 nguyên tử kali

9

Chọn đáp án sai:

10

1 mol N2 có V = 22,4 l. Hỏi 8 mol N2 thì cố V = ?. Biết khí đo ở đktc

Bắt đầu ngay
3 98