Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2019 - 2020

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 9 môn Toán 2020

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2019 - 2020 được VnDoc chuẩn theo Bộ GD&ĐT cho thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện khi nghỉ dịch Covid 19.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TOÁN

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết, bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

Giảm tải chương trình học lớp 9 môn Toán

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

ĐẠI SỐ

1

Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

§5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

?5

Tự học có hướng dẫn

§6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

?6; ?7

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 35; 38

Khuyến khích học sinh tự làm

§5; §6 và Luyện tập

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

2

Chương IV. Hàm số

y = ax2(a ≠0) - Phương trình bậc hai một ẩn

§2. Đồ thị của hàm

y = ax2 (a ¹ 0) (tiếp)

?1; ?2

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 8; 9; 10

Khuyến khích học sinh tự làm

§1. Hàm số

y = ax2 (a ≠0); § 2 và Luyện tập

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

§3. Phương trình bậc hai một ẩn

?4; ?5; ?6; ?7 và ví dụ 3.

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 14

Khuyến khích học sinh tự làm

§5. Công thức nghiệm thu gọn.

Bài tập 19

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Luyện tập

Bài tập 21; 23; 24

Khuyến khích học sinh tự làm

§4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai; §5 và Luyện tập

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

Luyện tập

Bài tập 30; 31; 32; 33

Khuyến khích học sinh tự làm

§6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Luyện tập

Bài tập 38; 39; 40

Khuyến khích học sinh tự làm

§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Bài tập 44

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 45; 46; 52; 53

Khuyến khích học sinh tự làm

§8 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Ôn tập chương IV

Bài tập 62; 63; 64; 65; 66

Khuyến khích học sinh tự làm

HÌNH HỌC

1

Chương III. Góc với đường tròn

§3. Góc nội tiếp

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh.

Bài tập 17; 22

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Luyện tập

Bài tập 23; 24; 25; 26

Khuyến khích học sinh tự làm

§3 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

?2

Khuyến khích học sinh tự đọc

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Bài tập 30

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 32; 35

Khuyến khích học sinh tự làm

§4 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§5. Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn

?1; ?2

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập

Bài tập 41; 42; 43

Khuyến khích học sinh tự làm

§5 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§6. Cung chứa góc Luyện tập.

Khuyến khích học sinh tự đọc

§7. Tứ giác nội tiếp.

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh.

Luyện tập

Bài tập 58; 59; 60

Khuyến khích học sinh tự làm

§7 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

2

Chương IV. Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

§9. Độ dài đường tròn, cung tròn

Mục 1. Công thức tính độ dài đường tròn

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 71; 72; 74; 75; 76

Khuyến khích học sinh tự làm

§9 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Mục 1: Công thức tính diện tích hình tròn

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 83; 84; 85; 86; 87

Khuyến khích học sinh tự làm

§10 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Ôn tập chương III

Bài tập 92; 93; 94; 98; 99

Khuyến khích học sinh tự làm

§1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Mục 2: Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng; ?3.

Không dạy

Luyện tập

Bài tập 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Khuyến khích học sinh tự làm

§1 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§2. Hình nón - Diện tích xung quan và thể tích hình nón

Mục 4. Hình nón cụt ;

Mục 5. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụt

Không dạy

Bài tập 22

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Cả bài

Không dạy

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

§3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Bài tập 32; 34

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 36; 37

Khuyến khích học sinh tự làm

§3 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Ôn tập chương 4

Bài tập 41; 42; 44; 45

Khuyến khích học sinh tự làm

Ghi chú: Đối với bài tích hợp khi thiết kế bài dạy cần: (1) Giảm thời lượng. (2) Lựa chọn những nội dung cốt lõi. (3) Sắp xếp mạch nội dung kiến thức một cách logic. (4) Có thể không yêu cầu HS chứng minh định lí, tính chất, công thức, hệ quả. (5) Lựa chọn những bài tập dạng cơ bản./.

Giảm tải chương trình học lớp 9 môn Toán bao gồm nội dung giảm tải trong chương trình học kì 2 Toán 9 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các bạn học sinh. Ngoài ra, trong quá trình nghỉ ở nhà do dịch bệnh các bạn học sinh có thể tham khảo các tài liệu ôn tập lớp 9 sau đây:

.......................................................................

Ngoài Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 675
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán 8 - Giải Toán 8 Xem thêm