Toán hay và khó lớp 2: Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 số hạng - Phần 1

4 4.101
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Toán hay khó lớp 2: Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 số hạng -
Phần 1
BÀI 1: Biết phép cộng hai số hạng 26 43. Hãy viết phép cộng rồi tính
tổng.
BÀI 2: Viết phép cộng tổng bằng 11, biết số hạng thứ nhất một chữ số,
số hạng thứ hai hai chữ số.
Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
Bài 4: Điền dấu phép tính (+, -) thích hợp vào ô trống
a. 5….5….6 = 16
b. 8….4….2 = 2
BÀI 5: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:
a. 24 + 32…………..16 + 43
b. 58 25 ………….67 36
c. 42 + 13 ………… 88 33
BÀI 6: Hai số khác 0 có tổng bằng 3. Hỏi mỗi số hạng bằng bao nhiêu?
BÀI 7: Tìm một số, biết số đó cộng với số liền sau của được tổng bằng 7.
BÀI 8: Viếp phép cộng ba s hạng bằng nhau có tổng bằng 9.
BÀI 9: Hãy viết 6 thành tổng của ba số hạng khác nhau.
BÀI 10: Biết phép trừ số bị tr bằng 58, số tr bằng 32. Hãy viết phép trừ
rồi tính hiệu.
Đáp án Toán hay khó lớp 2:
BÀI 1:
Ta phép cộng: 26 + 43 = 69
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI 2:
Ta hai phép cộng: 1 + 10 = 11 0 + 11 = 11
Bài 3:
Bài 4:
a. 5 + 5 + 6 = 16
b. 8 4 2 = 2
BÀI 5:
a. 24 + 32 < 16 + 43
b. 58 25 > 67 36
c. 42 + 13 = 88 33
BÀI 6:
Ta có: 1 + 2 = 3
Vậy hai số khác 0 tổng bằng 3 thì một số hạng bằng 1 và một hạng bằng
2.
BÀI 7:
Ta có:
7 = 0 + 7
7 = 1 + 6
7 = 5 + 2
7 = 3 + 4
Trong trường hợp cuối hai hạng 3 4 hai số liền nhau. Vậy số cần số
3.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI 8:
Ta phép cộng: 3 + 3 + 3 = 9
BÀI 9:
Ta có: 6 = 1 + 2 + 3
BÀI 10:
Ta phép trừ: 58 32 = 26
Tham khảo thêm tài liệu môn Toán lớp 2:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-2

Bài tập Toán hay và khó lớp 2: Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 số hạng - Phần 1

Toán hay và khó lớp 2: Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 số hạng - Phần 1 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 2, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 2 và thi học sinh giỏi lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Toán hay và khó lớp 2 - Đêximet

Toán hay và khó lớp 2: Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 số hạng - Phần 1 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện môn Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
4 4.101
Toán Lớp 2 Nâng Cao Xem thêm