30 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 - 2020 có đáp án

30 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 có đáp án chi tiết dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới.

1. Đề bài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Câu 1. Số trong ô trống là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1
A. 890

B. 900

C. 898

Câu 2. Số 860 được viết thành tổng là:

A. 800 + 6

B. 800 + 60

C. 80 + 60

Câu 3. Số?

20dm + 500dm = ............

A. 70dm

B. 520dm

C. 250dm

Câu 4. Một hình tam giác có 3 cạnh bằng nhau và mỗi cạnh bằng 6cm. Vậy chu vi hình tam giác đó là?

A. 18

B. 18cm

C. 16cm

Câu 5. Số?

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Câu 6.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Hình vẽ bên có ...........hình tam giác

...........hình tứ giác

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

464 + 132                      786 – 314                   49 + 35                          72 – 26

Câu 8. Tìm x

x x 4 = 32                                      x : 3 = 43 – 38

Câu 9. Một sợi dây dài 32 mét. Người ta cắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 4m. Hỏi sợi dây đó cắt được mấy đoạn?

Câu 10. Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có 2 chữ số?

2. Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

1. B

2. B

3. B

4. B

5. 18 + 5 = 23 - 7 = 16 : 4 = 4

6. Có 5 tam giác, 3 tứ giác

Câu 7. Mỗi câu đặt tính đúng được điểm tối đa

464 +132 = 596

786 - 314 = 472

49 + 35 = 84

72 - 26 = 46

Câu 8.

x x 4 = 32

x = 32 : 4

x = 8

x : 3 = 43 - 38

x : 3 = 5

x = 5 x 3

x = 15

Câu 9. Số đoạn dây đã cắt được là: 32 : 4 = 8 (đoạn)

Đáp số: 8 đoạn

Câu 10. 987 - 10 = 977

3. Đề bài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số liền trước số 40 kém số bao nhiêu đơn vị:

A. 51

B. 39

C. 1

D. 10

Câu 2: (1 điểm) Đây là tờ lịch tháng 9:

11

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bẩy

Chủ nhật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ngày sinh nhật của bạn Lan là ngày 10 tháng 9 vậy ngày sinh nhật của Lan là ngày thứ mấy?

A. thứ ba

B. thứ tư

C. thứ năm

D. thứ sáu

Câu 3. (1 điểm) Đúng ghi Đ, Sai ghi S:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 2

a. Hình 1 là hình tứ giác

b. Hình 2 là hình tam giác

c. Hình 3 là hình chữ nhật

d. Hình 4 là hình tứ giác

Câu 4. (1 điểm) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

50cm = ….dm

A. 10

B. 5

C. 30

D. 1

Câu 5: Tính (2 điểm)

33 - 15 + 9 =

60 – 25 - 7 =

Câu 6: Tìm x (1 điểm)

x - 27 = 36                                  50 - x = 26

Câu 7: (2 điểm)

Lớp 2A có 21 học sinh nam, biết số học sinh nữ của lớp ít hơn số học sinh nam là 7 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh nữ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4. Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 2

1. C

2. C

3. a) Đ                  b)S                c) Đ                 d) S

4. B

5/

35 -15 + 9

= 20 + 9

= 29

60 - 25 - 7

= 35 - 7

= 28

Câu 6

x - 27 = 36

x = 36 + 27

x = 63

50 - x = 26

x = 50 - 26

x = 24

Câu 7. Số học sinh nữ của lớp 2A là : 21 - 7 =14 (học sinh)

Đáp số: 14 học sinh.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2019 - 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

Ngoài 30 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 - 2020 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
113 51.246
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm