420 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Sinh học

Bộ Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Sinh

420 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Sinh học được VnDoc sưu tầm và tổng hợp lại. Đây là tài liệu khá hay cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 1 lớp 11 sắp tới. Chúc các bạn ôn thi tốt

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu 1. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, thức ăn được

A. tiêu hóa ngoại bào

B. tiêu hoá nội bào.

C. tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào.

D. một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

Câu 2. Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được

A. tiêu hóa ngoại bào.

B. tiêu hoá nội bào.

C. tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào.

D. một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

Câu 3. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hoá theo kiểu

A. tiêu hóa ngoại bào.

B. tiêu hoá nội bào.

C. tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào.

D. một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

Câu 4. Tiêu hóa là quá trình

A. biến đổi chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

B. biến đổi chất đơn giản có trong thức ăn thành những chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được.

C. biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng.

D. tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng, hình thành phân thải ra ngoài cơ thể.

Câu 5. Các loài động vật tiêu hóa thức ăn bằng túi tiêu hóa là

A. động vật đơn bào.

B.các loài ruột khoang và giun dẹp.

C. động vật có xương sống

D. côn trùng và giun đất.

Câu 6. Ở người thức ăn vào miệng rồi lần lượt qua các bộ phận

A. thực quản, ruột non, ruột già, dạ dày.

B. dạ dày, thực quản, ruột non, ruột già.

C. thực quản, ruột non, dạ dày, ruột già.

D.thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

Câu 7. Quá trình tiêu hoá thức ăn trong túi tiêu hoá là

A. thức ăn được tiêu hoá nội bào sau đó các chất dinh dưỡng tiêu hoá dang dở tiếp tục được tiêu hoá ngoại bào.

B. tế bào trên thành túi tiết enzym tiêu hoá ngoại bào sau đó các chất dinh dưỡng tiêu hoá dang dở tiếp tục được tiêu hoá nội bào.

C. tế bào trên thành túi tiết enzym vào khoang tiêu hoá để tiêu hoá thức ăn thành các chất đơn giản.

D. thức ăn được đưa vào từng tế bào của cơ thể rồi tiết enzym tiêu hoá nội bào.

Câu 8. Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của người là

A. miệng → thực quản → dạ dày → ruột già → ruột non → hậu môn.

B. miệng → thực quản → dạ dày→ ruột non → ruột già → hậu môn.

C. miệng → thực quản → ruột non → dạ dày → ruột già → hậu môn.

D. miệng → dạ dày → thực quản → ruột non → ruột già → hậu môn.

Câu 9. Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của giun đất là

A. miệng → hầu → thực quản → diều → mề → ruột → hậu môn.

B. miệng → thực quản → hầu → diều → ruột → mề → hậu môn.

C. miệng → hầu → thực quản → mề → diều → ruột → hậu môn.

D. miệng → hầu → diều → thực quản → mề → ruột → hậu môn.

Câu 10. Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của châu chấu là

A. miệng → thực quản → diều → dạ dày → ruột → hậu môn.

B. miệng → thực quản → diều → ruột → dạ dày → hậu môn.

C. miệng → thực quản → dạ dày → diều → ruột → hậu môn.

D. miệng → diều → thực quản → dạ dày → ruột → hậu môn.

Câu 11. Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của chim là

A. miệng → thực quản → dạ dày cơ → diều → dạ dày tuyến → ruột → hậu môn.

B. miệng → thực quản → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → diều → ruột → hậu môn.

C. miệng → thực quản → diều → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → ruột → hậu môn.

D. miệng → diều → thực quản → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → ruột → hậu môn.

Câu 12. Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá diễn ra như thế nào?

A. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu.

B. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học và hoá học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu.

C. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi hoá học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu.

D. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào mọi tế bào.

Câu 13. Quá trình tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá diễn ra chủ yếu là

A. các enzim từ ribôxôm vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

B.các enzim từ lizôxôm vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được

C. các enzim từ perôxixôm vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

D. các enzim từ bộ máy Gôngi vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

Câu 14. Ý không đúng với cấu tạo của ống tiêu hoá ở người là

A. có ruột non.

B. có thực quản.

C. có dạ dày.

D.có diều.

Câu 15. Ở trùng biến hình, thức ăn được

A. tiêu hóa ngoại bào.

B.tiêu hoá nội bào.

C. tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào.

D. một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

Câu 16. Ở trùng roi, thức ăn được

A. tiêu hóa ngoại bào.

B. tiêu hoá nội bào.

C. tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào.

D. một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

Câu 17. Ở trùng giày, thức ăn được

A. tiêu hóa ngoại bào.

B.tiêu hoá nội bào.

C. tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào.

D. một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

Câu 18. Ở giun dẹp, thức ăn được

A. tiêu hóa ngoại bào.

B. tiêu hoá nội bào.

C. tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào.

D. một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

Câu 19. Ở giun đất, thức ăn được

A. tiêu hóa ngoại bào.

B. tiêu hoá nội bào.

C. tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào.

D. một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

Câu 20. Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người diễn ra ở

A. miệng, dạ dày, ruột non.

B. chỉ diễn ra ở dạ dày.

C. miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

D. miệng, thực quản, dạ dày, ruột non.

Tài liệu vẫn còn mời các bạn tải về tham khảo trọn nội dung

Trên đây VnDoc đã chia sẻ tới các bạn học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Sinh học. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức môn Sinh đồng thời chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 1 sắp tới

.......................................................................

Ngoài 420 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Sinh học. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 11, đề thi học học kì 2 lớp 11 các Sinh học lớp 11 môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 11 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 219
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm