Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Hóa học trường THCS-THPT Đào Duy Anh, TP Hồ Chí Minh năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 11

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Hóa học trường THCS-THPT Đào Duy Anh, TP Hồ Chí Minh năm 2020 - 2021 dành cho các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT ĐÀO DUY ANH

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: HÓA HỌC 11

Thời gian làm: 45 phút.

Họ và tên:.................................................................. Số báo danh:..........................Đề 1

Câu 1: (3 điểm) Viết phương trình điện ly các chất sau: HCl, KOH, CH3COONa, KHSO3, H2SO3, Fe(OH)3.

Câu 2: (1 điểm) Viết các phương trình phản ứng dưới dạng phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn:

a/ CaCO3 + HCl → ? + ?

b/ NaOH + H2SO4 → ? + ?

Câu 3: (1 điểm) Viết phương trình phản ứng dạng phân tử ứng với phương trình ion thu gọn sau đây:

a/ Ba2+ + SO42– → BaSO4

b/ NH4+ + OH → NH3↑ + H2O

Câu 4: (2 điểm) Tính nồng độ mol/l của các ion trong các dung dịch sau:

a) 100 ml dd chứa 4,26g Al(NO3)3.

b) Trộn 200ml dd NaCl 2M với 200ml dd CaCl2 0,5M.

Câu 5: (1 điểm) Hòa tan 2,24 ml khí HCl vào nước để thu được 100 ml dung dịch HCl. Tính pH của dung dịch thu được.

Câu 6: (1 điểm) Trộn lẫn 50ml dung dịch KOH 0,6M với 50ml dung dịch H2SO4 0,2M thu được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Câu 7: (1 điểm) Một dung dịch có chứa 2 loại cation Fe2+ (0,1 mol) và Al3+ (0,2 mol) cùng 2 loại anion là Cl- (x mol) và SO42- (y mol). Tính x, y. Biết rằng khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 46,9 gam chất kết tủa.

-----Hết-----

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, bảng tuần hoàn, bảng tính tan. Giám thị không giải thích gì thêm)

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Hóa học trường THCS-THPT Đào Duy Anh, TP Hồ Chí Minh năm 2020 - 2021. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11... mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 364
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 11 Xem thêm