Đề thi giữa học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016. Đây là tài liệu tham khảo hay, giúp bạn ôn tập và củng cố kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 1 sắp tới. Hi vọng rằng với tài liệu này các bạn sẽ đạt được kết quả cao. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 11 năm học 2015 - 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai

SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2015- 2016
Môn: HÓA HỌC - Lớp 11
Thời gian làm bài: 60 phút

Cho KLNT: O = 16, N = 17, Cu = 64, Ag = 108.
Thí sinh không sử dụng bảng tuần hoàn.

Câu 1 (1,0 điểm). Viết phương trình điện li của các chất sau: NaOH, HNO3, KCl, NaHCO3.

Câu 2 (1,0 điểm). Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và ion rút gọn xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Nhỏ dung dịch BaCl2 vào dung dịch H2SO4 thấy kết tủa màu trắng.
b) Cho FeCO3 (rắn) vào dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra.

Câu 3 (1,0 điểm). Tính PH của dung dịch H2SO4 0,005M.

Câu 4 (2,5 điểm). Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có).

NH3 Đề thi giữa học kỳ 1 môn hóa học lớp 11NO Đề thi giưa học kỳ 1 môn hóa học lớp 11NO2 Đề thi giưa học kỳ 1 môn hóa học lớp 11 HNO3 Đề thi giưa học kỳ 1 môn hóa học lớp 11 Cu(NO3)2 Đề thi giưa học kỳ 1 môn hóa học lớp 11 CuO

Câu 5 (1,5 điểm). Có 3 dung dịch không màu đựng trong 3 lọ mất nhãn chứa mỗi chất sau: amoni sunfat, amoni clorua và natri sunfat. Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch trên, viết phương trình phản ứng minh họa.

Câu 6 (3,0 điểm). Hòa tan hoàn toàn 42 gam hỗn hợp Cu và Ag vào 500ml dung dịch HNO3 a M loãng (vừa đủ) thì thu được dung dịch X và 4,48 lít khí NO thoát ra (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất)

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra
b)Tính % khối lượng của Cu và Ag trong hỗn hợp? Tính a ?
c) Cô cạn dung dịch X thu được hỗn hợp chất rắn A. Nung A đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Tính m ?

----------Hết---------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Đánh giá bài viết
8 1.749
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm