Bài giảng Tiếng Anh 8 Unit 7

Bài giảng Unit 7 Tiếng Anh 8

Bài giảng Tiếng Anh 8 Unit 7 giúp các em nắm được nội dung bài học, biết cách hỏi và trả lời về những nơi mình sinh sống và thường đi đến, nắm được các dạng so sánh của tình từ, từ đó có thể thực hành kỹ năng nói, biết cách sử dụng "since, for". Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

Bài giảng Tiếng Anh 8 unit 10: Recycling

Bài giảng Tiếng Anh 8 unit 14

Bài giảng Tiếng Anh 8 unit 11

Bài giảng Tiếng Anh 8 unit 13 Festivals (Speak)

Unit 7: My neighborhood

VnDoc đã chọn lọc nhiều bài giảng điện tử hay của chủ đề My neighborhood thành Bài giảng Tiếng Anh 8 Unit 7 nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo. Bài giảng được thiết kế bằng phần mềm PowerPoint, với hình ảnh và nội dung cô đọng, giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được nội dung của bài học: thế nào để hỏi và trả lời về những nơi họ sinh sống và thường đi đến, nắm được các dạng so sánh của tính từ, từ đó có thể thực hành kỹ năng nói, biết cách sử dụng "since, for", nắm được cấu trúc câu S + have / has + PP +.... + since / for + time, S + have / has + not + PP +...+ since/ for + time. Chúc các em học sinh và quý thầy cô có tiết học hay!

 Tiếng Anh 8 Unit 7

Bài giảng Tiếng Anh 8

Bài giảng Tiếng Anh 8

Đánh giá bài viết
2 1.549
Sắp xếp theo

    Bài giảng Tiếng anh lớp 8

    Xem thêm