Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 24

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh tuần 24

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 24 bao gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức được học trong Bài 15: When's Children's Day?. Sau đây mời các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các em làm bài.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

WEEK 24

(Unit 15 - Lesson 1 + 2)

1. Match.

 Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 15: When's Children's Day? có đáp án

2. Circle a, b or c.

 Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 15: When's Children's Day? có đáp án

3. Read and tick √ T (True) or F (False).

 Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 15: When's Children's Day? có đáp án

4. Write the answers

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 15: When's Children's Day? có đáp án

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

1.

1. b        2. d         3. a         4. c

2.

1. b          2. a         3. b        4. c               5. a

3.

1. F

2. T

3. F

4. T

5. T

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 24. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 693
Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm