Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 6 Chương trình thí điểm

Bài tập chuyển đổi câu tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 6 Chương trình thí điểm được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập nhuần nhuyễn dạng ngữ pháp hay gặp trong các bài kiểm tra và bài thi này. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.

I.

1. My sister walks to the supermarket.

My sister goes…………………………………………………………………………..

2. There are many flowers in our garden.

Our garden………………………………………………………………………………

3. Does your father cycle to work?

Does your father get……………………………………………………………………

4. The garden is behind Nam’s classroom.

Nam’s classroom………………………………………………………………………..

5. Tom drives to work every morning.

Tom travels……………………………………………………………………………..

II.

1. There are four people in her family.

Her family……………………………………………………………………………….

2. My house is behind the hotel.

The hotel………………………………………………………………………………….

3. Does your class have twenty-five students?

Are………………………………………………………………………………………..

4. He goes to work at seven fifteen.

He goes to work at a………………………………………………………………………

5. The drug store is to the right of the bakery.

The bakery…………………………………………………………………………………

III.

1. My room is smaller than your room.

Your room…………………………………………………………………………………

2. No house in the street is older than this house.

This house…………………………………………………………………………………

3. Quang is 1.75 meters tall. Vinh is 1.65 meters tall.

Vinh is …………………………………………………………………………………….

4. Hang is the fattest girl in my class.

No girl……………………………………………………………………………………..

5. The Red Riveris 1,200 kilometers long. The Nile River is 6,437 kilometters long.

The Nile River is much……………………………………………………………………

IV.

1. How many classes are there in your school?

How many classes does…………………………………………………………………….

2. That class room is small.

That is a……………………………………………………………………………………

3. Peter is Mary’s brother.

Mary………………………………………………………………………………………

4. My house has four floors.

There………………………………………………………………………………………

5. Mr. and Mrs. Black have a son , John.

John is……………………………………………………………………………………..

V.

1. Mr Ba rides his motorbike to work everyday.

Mr Ba gets…………………………………………………………………………………

2. My school has six hundred students.

There……………………………………………………………………………………….

3. Julia is Jack’s sister.

Jack…………………………………………………………………………………………

4. The supermarket is behind the bank

The bank……………………………………………………………………………………

5. The children are walking to school now.

The children are going to…………………………………………………………………...

VI.

1. How about going camping this weekend?

Let’s………………………………………………………………………………………

2. We can’t walk there. It’s very far.

It’s too……………………………………………………………………………………..

3. Let’s play the volleyball tomorrow afternoon.

Why………………………………………………………………………………………..

4. My aunt’s baby will be born in September.

My aunt is………………………………………………………………………………….

5. I intend to visit Mui Ne this summer.

I’m…………………………………………………………………………………………

VII.

1. How about going to the city center by minibus?

Why………………………………………………………………………………………..

2. We intend to play volleyball this weekend.

We ‘re……………………………………………………………………………………..

3. Viet doesn’t go fishing in the winter.

Viet never…………………………………………………………………………………

4. Warm weather is good for my health.

I like………………………………………………………………………………………

5. We can’t go out now. It is very cold.

It’s too…………………………………………………………………………………….

VIII.

1. My bag is bigger than your bag.

Your bag…………………………………………………………………………………..

2. This book is thicker than that book.

That book………………………………………………………………………………….

3. No student in my class is taller than Trung.

Trung is the…………………………………………………………………………………

4. Mr. Pike’s nationality is Australian.

Mr. Pike comes……………………………………………………………………………

5. Jonh is 15 years old. Tom is 16 years old.

-------------

Trên đây, VnDoc.com đã gửi đến các bạn Bài tập viết lại câu môn tiếng Anh lớp 6 là một trong những dạng bài ngữ pháp tiếng Anh khá khó nhưng lại xuất hiện nhiều trong các bài kiếm tra và bài thi. Các bạn hãy vào tham khảo và ôn luyện cho thật nhuần nhuyễn nhé! Chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài viết
70 36.016
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm