Cách thiết lập công thức để giải toán di truyền quần thể

Toán di truyền học quần thể

Cách thiết lập công thức để giải toán di truyền quần thể là tài liệu giới thiệu các dạng bài tập, các trường hợp có thể xảy ra khi giải toán với bài tập di truyền quần thể, với các dữ liệu đầu bài cho để xác định chính xác công thức giải bài tập, tránh gây nhầm lẫn, giải sai bài tập một cách đáng tiếc.

Một vài phương pháp giải bài tập di truyền quần thể sinh học 12

Phân dạng bài tập di truyền học người phần phả hệ

Phương pháp giải bài tập di truyền người

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học: Phần Tiến hóa

CÁCH THIẾT LẬP CÔNG THỨC ĐỂ GIẢI TOÁN DI TRUYỀN QUẦN THỂ

- Quần thể: là một tập hợp cá thể sinh vật cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, tại một thời điểm nhất định, có khả năng giao phối với nhau sinh ra thế hê sau (Quần thể giao phối).

1. CÁCH TÍNH TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC ALEN

1) Nếu đề bài đã cho biết rõ tỉ lệ kiểu gen (Quần thể có thể cân bằng hoặc không cân bằng)

Xét 1 gen có 2 alen: P: xAA : yAa : zaa

- Tần số tương đối của alen A = x + y/2

- Tần số tương đối của alen a = z + y/2

Xét 1 gen có (n) alen khác nhau: P: (P A1+ P A2 + P A3)² = 1

Nếu các gen nằm trên các NST giới tính thì tần số của một trong 2 alen không bao giờ đạt tới 0,5.

Ví dụ: Cho quần thể với các tỉ lệ kiểu gen như sau 50% AA : 30% Aa : 20% aa, suy ra tần số tương đối của các alen như sau:

- Tần số tương đối của alen A = 0.5 + 0,3/2 = 0.65

- Tần số tương đối của alen a = 0.2 + 0,3/2 = 0.35

2) Đề bài cho biết tỉ lệ kiểu hình lặn (quần thể phải cân bằng).

Quần thể cân bằng ta có tỉ lệ kiểu gen như sau:

p² AA : 2pqAa : q² aa và p + q = 1

- Biết tỉ lệ kiểu hình lặn suy ra q.

- Suy ra p = 1 - q

- Vậy tần số tương đối của alen A = p, alen a = q

Ví dụ: Quần thể cân bằng có tất cả 400 cây trong đó cây hoa vàng là 100 cây. Biết tính trạng hoa vàng là lặn so với tính trạng hoa đỏ hãy tìm tần số tương đối của mỗi alen.

A : quy định tính trạng hoa đỏ

a : quy định tính trạng hoa vàng.

Cây hoa vàng có kiểu gen đồng hợp lặn aa chiếm 25% =0.25

Suy ra Tần số tương đối của alen a = 0.5

Tần số tương đối của alen A = 1 - 0.5 = 0.5

Đánh giá bài viết
2 2.786
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm