Anonymous Tin học

Có mấy giai đoạn cơ bản khi CPU thực hiện một lệnh mã máy

? Hãy liệt kê các giai đoạn?

3
3 Câu trả lời
 • Gấu chó
  Gấu chó

  Có 5 giai đoạn: Fetch; Decode; Execute; Memory access và Write-back.

  0 Trả lời 13:56 30/03
 • Pé heo
  Pé heo

  CPU thực hiện một lệnh mã máy thông qua các giai đoạn sau đây:

  - Fetch (nạp lệnh): Lệnh được đưa từ bộ nhớ vào bộ điều khiển (Control Unit) để xử lý tiếp theo.


  - Decode (giải mã): CPU đọc và giải mã lệnh để biết phải thực hiện những tác vụ gì.


  - Execute (thực thi): CPU thực hiện các tác vụ được yêu cầu bởi lệnh.


  - Memory access (truy cập bộ nhớ): Nếu lệnh yêu cầu truy cập bộ nhớ, CPU sẽ thực hiện các hoạt động đọc hoặc ghi dữ liệu vào bộ nhớ.


  - Write-back (ghi kết quả): Kết quả của lệnh được ghi lại vào bộ nhớ hoặc thanh ghi (register) để sử dụng cho các lệnh tiếp theo.

  0 Trả lời 13:57 30/03
 • Mít Xù
  Mít Xù

  Có 5 giai đoạn cơ bản khi CPU thực hiện một lệnh mã máy:

  1. Fetch (nạp lệnh),

  2. Decode (giải mã)

  3. Execute(thực thi)

  4. Memory access (truy cập bộ nhớ)

  5. Write-back. (ghi kết quả)

  0 Trả lời 13:59 30/03

Tin học

Xem thêm