Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên lần 4

Trang 1/7 - Mã đề thi 212
SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC
(Đề thi gm 06 trang)
ĐỀ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC LẦN IV - KHỐI 11
NĂM HỌC: 2018 - 2019
Môn thi: TOÁN
Ngày thi 16 tháng 5 năm 2019
(Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề)
Họ và tên thí sinh: ………………………………. Lớp: ……. Số báo danh: …………
Mã đề 212
Câu 1: Dãy số nào sau đây là cấp số cộng, với
n
?
A.
2
n
n
un
. B.
3
n
n
u
. C. 31
n
un. D.
31
2
n
n
u
n
.
Câu 2: Đạo hàm của hàm số y=2019 là
A.
ʹ 0y
. B.
y 2019x
. C.
2018
y 2019x
. D.
ʹ 1y
.
Câu 3: bằng
A. 2. B. 1. C. . D. .
Câu 4: Tính
x2
lim 2x 3
.
A. 0. B. 1. C. 2. D.

.
Câu 5: Cho hình hộp
.ABCD A B C D

. Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng?
A. .
B. .
C. .
D. .
Câu 6: Biết . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.

2019 0f
B. C. D.
Câu 7: Cho hàm số liên tục trên . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Phương trình có hai nghiệm .
B. Phương trình có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn

1; 2
.
C. Phương trình có nghiệm .
D. Phương trình có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng .
Câu 8: Đạo hàm của hàm số
A. B. C. D.
Câu 9: Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. . B. C. . D. .
21
lim
2
n
n
1
1
2
B
ABCBB BD


   
B
ABCBB BA


   
B
ABCBB BD

   
B
ABCBB BC




0
0
0
lim 2019
xx
fx fx
xx

0
2019fx
0
'2019fx
' 2019 0f

yfx
1. 2 3 0ff
0fx
1; 2xx
0fx
0fx 3x 
0fx
1; 2
43
4yx x
32
'4 12yx x
32
'3yx x
43
'5 12yx x
3
'4 12yx x
21
y
x
21
dx
dy
x
21
dx
dy
x
2
21
dx
dy
x
22 1
dx
dy
Trang 2/7 - Mã đề thi 212
Câu 10: Cho cấp số nhân

n
u
1
u1
, công bội
1
q.
10

Hỏi
2018
1
10



là số hạng thứ mấy của
n
u?
A. Số hạng thứ 2018 B. Số hạng thứ 2017 C. Số hạng thứ 2019 D. Số hạng thứ 2016
Câu 11:
Tính .
A. B. C. D.
Câu 12:
Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau,cùng nằm trong mặt phẳng (P).Khẳng định nào sau đây
đúng?
A.
Mọi đường thẳng c vuông góc với a thì c vuông góc với (P).
B. Mọi đường thẳng c song songvới a thì c vuông góc với (P).
C. Mọi đường thẳng c vuông góc với b thì c vuông góc với (P).
D. Mọi đường thẳng c vuông góc với ab thì c vuông góc với (P).
Câu 13: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị
32
232yx x tại điểm có hoành độ
0
2x
A. 14. B. 6. C. 18. D. 12.
Câu 14: Cho hàm số
2
10
()
0
xkhix
fx
xkhix

trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.
0
lim ( ) 1
x
fx
. B.
0
lim ( ) 0
x
fx
. C.
(0) 0f
. D. f liên tục tại x
0
= 0.
Câu 15: Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
1
1
x
x
y
tại điểm A(2; 3)?
A. y = -2x +1. B. y = - 2x + 7. C. y = 3x + 4. D. y = 2x – 1.
Câu 16: Đạo hàm của hàm số tại điểm bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 17: Một bộ đề thi toán học sinh giỏi lớp 12, mỗi đgồm 5 câu kh¸c nhau,được chọn từ một ngân
hàng câu hỏi gồm 15 câu dễ, 10 câu trung bình 5 câu khó. Một đề thi được gọi “tốt” nếu
trong đề thi cả ba loại câu dễ, trung bình khó, đồng thời số câu dễ không ít hơn 2. Lấy
ngẫu nhiên một đề thi trong bộ đề trên. Tính xác suất để đề thi lấy ra là một đề thi tốt.
A.
526
.
1655
B.
625
.
1566
C.
526
.
1655
D.
625
.
1656
Câu 18: Tính bằng:
A. B. C. D.
Câu 19:
Cho hình chóp đáy
ABCD
hình chữ nhật, vuông góc với đáy. Trong các mệnh
đề sau, mệnh đề nào
sai?
A.
SAC SAB
. B. . C.
SAD SAB
. D.
SAC ABCD
.
Câu 20: bằng
A. 5. B. . C. . D. 4.
Câu 21: Hàm số nào sau đây không liên tục trên
?
1
47
lim
1
x
x
x

0


7
cos sin
y
xx
3
x
13
2

13
2
31
2
13
2
1
54
lim
32.5
nn
nn
5
3
1
2
5
2
1
2
.S ABCD SA
SAB SBC
2
1
34
lim
1
x
xx
x



Trang 3/7 - Mã đề thi 212
A.
1.yx
B.
3
1.yx C.
.yx
D.
1
.y
x
Câu 22: Tìm số
n
thỏa mãn
122334 221
21 21 21 21 21
2.2 3.2 4.2 ... (2 1).2 2019
nn
nn n n n
CC C C nC


.
A.
2008n
. B.
1009n
. C.
2016n
. D.
2018n
.
Câu 23: Cho hàm só
42
28yx x
đồ thị

C . bao nhiêu tiếp tuyến của đthị

C song song với
trục hoành?
A.
0. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 24:
Cho các hàm số . Nếu hệ số góc của tiếp tuyến của các đồ thị hàm
số đã cho tại điểm có hoành độ bằng nhau và khác không thì
A. . B. . C. . D. .
Câu 25: Người ta ghép 5 khối lập phương cạnh
a
để được khối hộp chữ thập (tham khảo hình bên dưới).
Tính diện tích toàn phần
tp
S
của khối chữ thập đó.
A.
2
tp
20 .Sa=
B.
2
tp
12 .Sa=
C.
2
tp
30 .Sa=
D.
2
tp
22 .Sa=
Câu 26:
Trong không gian cho đường thẳng
và điểm O không thuộc
.Qua O kẻ được bao nhiêu đường
thẳng vuông góc với
?
A.
1
B.
3
C. số D.
2
Câu 27: Một vật chuyển động theo quy luật với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật
bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó.
Hỏi trong khoảng thời gian 7 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vn tc ln nht của vật đt
được bằng bao nhiêu?
A. 180 (m/s) B. 36 (m/s) C. 144 (m/s) D. 24 (m/s)
Câu 28: tất c bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a thuộc khoảng

0;2019 đ
1
93 1
lim
5 9 2187
nn
nna
?
A. 2018. B. 2011. C. 2012. D. 2019.
Câu 29:
Một giải thi đấu bóng đá quốc gia 16 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Hai đội bất kỳ
đều đấu với nhau đúng 2 trận. Sau mỗi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm, nếu
hòa mỗi đội được 1 điểm. Sau giải đấu, Ban tổ chức thống đưc 80 trận hòa. Hỏi tổng số
điểm của tất cả các đội sau giải đấu bằng bao nhiêu?
A. 720. B. 560. C. 280. D. 640
Câu 30: Cho tứ diện
A
BCD
có
2
A
BCD a==
. Gọi
,
M
N
ln lưt là trung đim ca
A
D
và
B
C
. Biết
3
M
Na=
, góc giữa hai đường thẳng
A
B
CD
bằng
 

,,
f
x
yfxygxy
g
x

0
x

0
1
4
fx

0
1
4
fx

0
1
2
fx

0
1
2
fx
32
1
st6t
3


Đề thi thử 2019 môn Toán 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên lần 4. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 174
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm