Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình

Trang 1/3 - Mã đề thi 001
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH
Đề chính thức
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn : TOÁN 11
(Thời gian làm bài: 90 phút không kể giao đề )
Mã đề thi 001
Họ và tên thí sinh:......................................... Số báo danh: .............................
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm )
Câu 1: Cho hình chóp
.S ABCD
với đáy
ABCD
hình bình hành. Gọi E, F lần lượt trung điểm các
cạnh SA, SB Gọi
M
là điểm bất kì trên cạnh BC ( không trùng với B, C). Thiết diện của mặt phẳng
(MEF) với hình chóp
.S ABCD
là:
A. Hình tam giác B. Hình bình hành C. Hình thoi D. Hình thang
Câu 2: Cho hàm số
sin 2
sin
=
x
y
xm
. Tìm các giá trị m để
' 0, ;0
2

> ∀∈


yx
π
A.
hoặc
2m >
B.
1≤−m
hoặc
02≤<
m
C.
hoặc
12m≤<
D.
2<m
Câu 3: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.ABC’ AB = a,
AA ' a 6=
. Gọi E trung điểm của
BC’. Gọi ϕ là góc giữa đường thẳng AE và mặt phẳng (ABBA’) thì:
A.
6
1
sin =
ϕ
B.
6
3
sin =
ϕ
C.
3
6
sin
=
ϕ
D.
6
6
sin =
ϕ
Câu 4: Cho hình chóp
.S ABC
các canh SA, BC, AB đôi một vuông góc với nhau. Gọi M hình
chiếu vuông góc của A trên SB. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. SA(ABC) B. AM(SBC) C. AB(SBC) D. BC(SAB)
u 5: Cho tứ diện ABCD đều cạnh bằng a . Hãy chỉ ra mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:
A.
2
.
2
a
AB AC =
 
B.
0AB CD BC DA+++=
   
C.
.0AB CD
=
 
D.
..=
   
AC AD BC CD
Câu 6: Cho hình chóp
.S ABC
SA SB SC AB AC 1cm
= = = = =
BC 2 cm=
.Tính góc giữa hai
đường thẳng
AB
SC
A.
0
30
B.
0
45
C.
0
60
D.
0
90
Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi tâm O, biết SO vuông góc với mặt phẳng
(ABCD). Cho AB = a; SB = a ;
3
6
a
SO =
. Số đo của góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) bằng:
A. 90
0
B. 45
0
C. 60
0
D. 30
0
Câu 8: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn :
1 23 n n
n nn n
C 2.C 3C ... nC (n 304).2+ + ++ =
A.
608
B.
2019
C.
305
D.
2018
Câu 9: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là
+∞
?
A.
34
lim
2
x
x
x
+∞
−+
B.
2
34
lim
2
x
x
x
+
−+
C.
2
2
34
lim
44
−+
−+
x
x
xx
D.
2
34
lim
2
→−∞
−+
x
x
x
Câu 10: Khi phân tích số 1000! thành tích các thừa số nguyên tố, số các thừa số 3 là:
A. 499 B. 500 C. 501 D. 498
Trang 2/3 - Mã đề thi 001
Câu 11: Ông B gửi ngân hàng 100 triệu đồng (kỳ hạn tháng) với lãi suất không đổi 0,5% một tháng . Hỏi
sau ít nhất mấy tháng thì ông B rút cả vốn và lãi đủ tiền để mua một chiếc xe máy trị giá 130 triệu đồng?
A. 52 B. 53 C. 60 D. 61
Câu 12: Cho dãy số
( )
n
u
xác định bởi
( )
(
)
1
22
n1 n
u 2851
u u n,n 1
+
=
=+≥
Số hạng thứ 2020 của dãy số
( )
n
u
là:
A.
1427
B.
1429
C.
2019
D.
1428
Câu 13: Cho biết
( )
2
3 2 (2 1) 4 1
41
41
−+

=


x ax b x
x
x
, với a,b là số nguyên. Tính giá trị biểu thức
P 3b 2a
=
A.
P 29=
B.
P 13=
C.
P 19=
D.
P 23=
Câu 14: Số phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3
2
2 31
3
x
y xx
= ++
, biết tiếp tuyến song song với
đường thẳng
97
d : y 8x
3
=
và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ dương là:
A. 0 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 15: Với m là hằng số dương. Tính giới hạn
2
lim ( 4 2019 )
→−∞
−+ +
x
x mx x
ta được kết quả bằng
A.
2m
B.
1
2m
C.
2m
D.
1
2m
Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, tam giác SAB đều và nằm trong
mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi M là trung điểm của AD . Khoảng cách từ điểm B đến
mặt phẳng (SCM) là :
A.
a2
2
B.
a2
C.
3a 2
8
D.
3a 2
Câu 17: Hàm số nào sau đây liên tục trên R ?
A.
2
1
y
6 tan x
=
+
B.
2
3
44
+
=
−+
x
y
xx
C.
42
78= −−yx x
D.
sin 3 1
2sin os 3
=
−−
x
y
xcx
Câu 18: Cho hàm số
( )
32
1
y (m 2)x (m 2)x 2m 1 x 5m
3
= + +−
. Gọi S tập hợp các giá trị nguyên
của m trên khoảng
( 3; 7)
sao cho
y '(x) 0, x R> ∀∈
. Tính tổng các phần tử của tập S ta được kết quả là
A.
19
B.
20
C.
17
D.
18
Câu 19: Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số từ 1 đến 9 (mỗi thẻ ghi một số). Rút ngẫu nhiên 3 thẻ nhân
3 số ghi trên 3 thẻ đó với nhau. Tính xác suất để tích nhận được là một số lẻ ?
A.
5
42
B.
1
42
C.
11
42
D.
5
84
Câu 20: Cho hàm số hàm số
.cosyx x=
. Chọn khẳng định Đúng?
A.
′′
+ +=x y xy y2(cos ) ( ) 1
B.
′′
+=x y xy y2(cos ) ( ) 0
C.
′′
+ +=x y xy y2(cos ) ( ) 0
D.
′′
+=x y xy y2(cos ) ( ) 1
Trang 3/3 - Mã đề thi 001
II. CÂU HỎI TỰ LUẬN ( 4 điểm )
Câu 1. Cho hàm số
5x 6
y
x2
−−
=
+
có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C) biết tiếp
tuyến tạo với trục tung một góc
0
45
.
Câu 2. Tính giới hạn :
2
2
x0
x 4 cosx 3
lim
x
++
Câu 3 . Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABCA’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, biết AB = a;
AC = 2a ; CC’ = 2a. Gọi M, I lần lượt là trung điểm A’B’ và BC’. Tính góc giữa hai đường thẳng IM và
AC’
Câu 4. Cho hình chóp SABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a, biết SA vuông góc với mặt phẳng
(ABCD). Biết góc giữa hai mặt phẳng ( SBC) và ( SAD) bằng
0
45
. Gọi E, M lần lượt là trung điểm của
SC và SA. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng DM và BE.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình. Nội dung tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, 4 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 150
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm