Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22 năm 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi giữa học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

I, Trắc nghiệm đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính

45 + 36

59 + 8

67 + 33

72 + 27

Bài 2: Điền dấu >; < hoặc = vào ô trống

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: 25 + 38 – 63 = …………. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A.

63

B.

10

C.

0

Câu 2: 18 l + ……l = 28 l. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A.

10

B.

9

C.

8

Câu 3: Bao thóc nặng 68 kg, bao ngô nhẹ hơn bao thóc 5 kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A.

73 ki-lô-gam

B.

63 ki-lô-gam

C.

36 ki-lô-gam

Câu 4: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác? bao nhiêu hình chữ nhật?

A.

B.

C.

4 hình tam giác và 2 hình chữ nhật

4 hình tam giác và 3 hình chữ nhật

5 hình tam giác và 3 hình chữ nhật

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

II. Tự luận đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

Bài 5: Tính nhẩm.

80 + 20 = …………..

7 + 3 + 8 =………….

Bài 6: Thùng thứ nhất có 85 l dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 15 l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt

….………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………….

Bài giải

….………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………….

Đề này được soạn chi tiết, phù hợp với các tiêu chí đề ra của Bộ giáo dục và đào tạo, được soạn để các em ôn tập, tự rèn luyện bản thân, đồng thời giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc ra đi đề thi và giảng dạy trên lớp thêm hiệu quả cao.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 cho các em học sinh tham khảo củng cố cách làm bài, củng cố kiến thức lớp 2, chuẩn bị cho bài thi giữa và bài thi cuối học kì 1 lớp 2 đạt kết quả cao tất cả các môn: Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2.

Đánh giá bài viết
3 5.461
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 2 Xem thêm