Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2021 theo Thông tư 22

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD ĐT ……….
TRƯỜNG TIỂU HỌC ……..
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC II
MÔN: TOÁN LỚP 2
Thời gian: 40 phút
I. Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: Khoanh vào chữ cái kết quả đúng: (1điểm)
a, 0 : 4 = ?
A. 0 B. 1 C. 4 D. 40
b, 5 x 0 =?
A. 5 B. 0 C. 1 D. 50
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S: (0,5 điểm)
Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 4. Th ba tuần sau vào ngày 23
tháng 4.
Từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều cùng ngày 6 giờ.
Câu 3: Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: (1điểm)
Câu 4. Điền số thích hợp vào chổ chấm: (1 điểm)
a, 5 x 3 =…………. 14 : 2 = ............
b, Một hình tứ giác độ dài các cạnh 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác
là:…………
Câu 5: 30 + 50 20 + 60. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: (0,5 điểm)
A. < B. > C. = D. không dấu nào
II. Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính (1 điểm)
465 + 213 857 432 456 15 234 + 235
……………. …………... ………….. …………..
……………. …………... …………. …………..
……………. …………... …………. …………..
Câu 2: Tìm x
x - 24 = 47 - 14 67 x = 15 + 6
…………………………. ……………………..
…………………………. .. ……………………
…………………………. ……………………...
x : 3 = 5 6 x x = 24
……………………. ………………….
45kg + 15kg
45 - 17
67cm+33cm
54 -29
28
60kg
25
100cm
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
……………………. ………………….
Câu 3: Một hình tứ giác độ dài các cạnh 1dm 2cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Tính chu vi
hình tứ giác đó.
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Số kẹo của Lan số nhỏ nhất 2 chữ số giống nhau. Lan cho Hoa số kẹo số
chẵn nhỏ nhất 2 ch số. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo?
Bài giải
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: Khoanh vào chữ cái kết quả đúng: (1điểm)
a, 0 : 4 = ?
A. 0
b, 5 x 0 =?
B. 0
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S: (0,5 điểm)
Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 4. Th ba tuần sau vào ngày 23
tháng 4.
Từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều cùng ngày 6 giờ.
Câu 3: Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: (1điểm)
Câu 4. Điền số thích hợp vào chổ chấm: (1 điểm)
a, 5 x 3 = 15 14 : 2 = 7
Đ
S
45kg + 15kg
45 - 17
67cm+33cm
54 -29
28
60kg
25
100cm
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
b, Một hình tứ giác độ dài các cạnh 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là:
54cm
Câu 5: 30 + 50 20 + 60. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: (0,5 điểm)
C. =
II. Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính (1 điểm)
HS tự đặt phép tính
Câu 2: Tìm x
x - 24 = 47 - 14 67 x = 15 + 6
x 24= 33 67 x = 21
x = 33+ 24 x = 67 - 21
x = 57 x = 46
x : 3 = 5 6 x x = 24
x= 5 x 3 x = 24 : 6
x= 15 x = 4
Câu 3: Một hình tứ giác độ dài các cạnh 1dm 2cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Tính chu vi
hình tứ giác đó.
Bài giải
Đổi 1dm 2cm = 12cm
Chu vi hình tam giác đó là:
12+ 13+ 14+ 15= 54 (cm)
Đáp số: 54cm
Câu 4: Số kẹo của Lan số nhỏ nhất 2 chữ số giống nhau. Lan cho Hoa số kẹo số
chẵn nhỏ nhất 2 ch số. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo?
Bài giải
Số nhỏ nhất 2 chữ s giống nhau là: 11
Số chẵn nhỏ nhất 2 chữ số là: 10
Lan còn lại số cái kẹo là:
11 10 = 1(cái kẹo)
Đáp số: 1 cái kẹo

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2021

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2021 theo Thông tư 22 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu ôn tập và hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 hiệu quả. Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán dưới đây giúp thầy cô và các bậc phụ huynh hướng dẫn các bạn ôn tập một cách chủ động và linh hoạt nhất. Để học tốt Toán 2thi học kì 2 lớp 2 tốt, mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt do VnDoc biên soạn

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán do VnDoc biên soạn

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tải nhiều

......................................................................................

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2021 theo Thông tư 22 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề toán lớp 2 hay và chất lượng khác, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu hiểu sâu rõ các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 1 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
9 2.440
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm