Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Vật lý

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017. Đề thi gồm có 4 câu hỏi trắc nghiệm chiếm 20% số điểm và 4 câu hỏi tự luận chiếm 80% số điểm, thời gian để các bạn học sinh hoàn thiện bài thi là 45 phút. Phần đáp án đã được VnDoc cập nhật đầy đủ và chính xác.

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Quảng Nam năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8 phòng GD&ĐT Sơn Dương, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: VẬT LÝ LỚP 8

Thời gian làm bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm (2.0 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1.Tại sao săm xe đạp còn tốt đã bơm căng, để lâu ngày vẫn bị xẹp?

A. Vì lúc bơm căng, không khí vào săm xe còn nóng, sau một thời gian không khí nguội đi và co lại làm cho săm xe bị xẹp.
B. Vì giữa các phân tử của chất làm săm xe có khoảng cách nên không khí có thể thoát qua đó ra ngoài.
C. Vì săm xe làm bằng cao su nên tự nóco lại.
D. Vì không khí trong săm xe tự thu nhỏ thể tích của nó.

Câu 2.Cánh máy bay thường được quét ánh bạc. Tại sao?

A. Giảm ma sát với không khí.
B. Giảm sự dẫn nhiệt.
C. Liên lạc thuận lợi hơn với các đài ra-đa.
D. Ít hấp thụ bức xạ nhiệt của Mặt Trời.

Câu 3. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Khi 500g nước ở nhiệt độ 100 C nhận nhiệt lượng 8400J thì sẽ tăng đến nhiệt độ nào?

A. 120 C. B. 40 C. C. 140 C. D. 240 C.

Câu 4. Trường hợp nào sau đây, vật vừa có thế năng hấp dẫn, vừa có thế năng đàn hồi bằng không?

A. Mũi tên gắn vào cung tên, dây cung đang căng.
B. Vật gắn vào lò xo nằm trên mặt đất, lò xo đang bị nén.
C. Vật được treo cách mặt đất 5m.
D. Vật đang chuyển động trên mặt đất nằm ngang.

B. Phần tự luận (8.0 điểm):

Câu 5. (1.0 điểm) Tại sao nhỏ một giọt mực vào một chén nước thì nước trong chén chuyển dần thành màu mực?

Câu 6. (2.0 điểm)

a) Viết công thức tính công? Nêu ý nghĩa của các đại lượng có mặt trong công thức?

b) Phát biểu định luật về công? Lấy ít nhất ba ví dụ cho định luật?

Câu 7. (3.0 điểm) Đưa một vật có trọng lượng P = 500N từ mặt đất lên độ cao 50cm.

a) Tính công đưa vật lên theo phương thẳng đứng?

b) Dùng ván nghiêng dài 2m để đưa vật lên thì cần lực kéo nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Bỏ qua ma sát giữa vật và ván nghiêng.

c) Dùng tấm ván khác cũng có độ dài 2m. Nhưng do có ma sát nên lực kéo vật bằng ván nghiêng này là 150N. Hãy tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng và độ lớn của lực ma sát?

Câu 8. (2.0 điểm)

a) Người ta nung một thỏi nhôm có khối lượng 5kg từ nhiệt độ 280 C lên đến nhiệt độ nóng chảy. Tính nhiệt lượng thu vào của thỏi nhôm? Biết nhiệt độ nóng chảy và nhiệt dung riêng của nhôm lần lượt là 6580 C và 880J/kg.K.

b) Xác định nhiệt dung riêng của một chất lỏng dụng cụ gồm: Nước (có nhiệt dung riêng Cn), nhiệt lượng kế (có nhiệt dung riêng Ck), nhiệt kế, cân, bộ quả cân, bình đun, bếp điện và chất lỏng cần xác định nhiệt dung riêng C.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8

A. Phần trắc nghiệm (2.0 điểm)

Câu 1 2 3 4
Đáp án B D C D
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5

B. Phần tự luận (8.0 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8

Đánh giá bài viết
36 9.941
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 Xem thêm