Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Quảng Nam năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8

Tiếp sức cho các em học sinh đang ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 môn Vật lý có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề của các trường, VnDoc đã sưu tầm và xin giới thiệu tới các em: Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Quảng Nam năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8 phòng GD&ĐT Sơn Dương, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8 phòng GD&ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

PHÒNG GD & ĐT DUY XUYÊN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
ĐỀ THI HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: VẬT LÝ LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

I. Chọn phương án trả lời đúng mỗi câu sau và ghi ra giấy thi (2,0 điểm)

Câu 1: Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước, ta thu được một hỗn hợp rượu nước có thể tích:

A. Bằng 100cm3 B. Nhỏ hơn 100cm3
C. Lớn hơn 100cm3 D. Có thể bằng hoặc nhỏ hơn 100cm3

Câu 2: Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?

A. Khối lượng.
B. Khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất.
C. Trọng lượng riêng.
D. Khối lượng và vận tốc của vật.

Câu 3: Đơn vị công cơ học là:

A. Jun (J) B. Niu tơn (N) C. Oat (W) D. Paxcan (Pa)

Câu 4: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh hơn thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng?

A. Nhiệt độ. B. Thể tích. C. Nhiệt năng. D. Khối lượng.

Câu 5: Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra:

A. Chỉ ở chất lỏng.
B. Chỉ ở chất khí.
C. Chỉ ở chất khí và chất lỏng.
D. Ở cả chất rắn, chất lỏng và chất khí.

Câu 6: Trong các cách sắp sếp vật liệu dẫn nhiệt từ kém hơn đến tốt hơn sau đây, cách nào đúng?

A. Không khí, thủy tinh, nước, đồng
B. Đồng, thủy tinh, nước, không khí
C. Không khí, nước, thủy tinh, đồng
D. Thủy tinh, không khí, nước, đồng

Câu 7: Cánh máy bay thường được quyét ánh bạc để:

A. Giảm ma sát với không khí.
B. Giảm sự dẫn nhiệt.
C. Liên lạc thuận lợi hơn với các đài ra đa.
D. Ít hấp thụ bức xạ nhiệt của mặt trời.

Câu 8: Một cần trục thực hiện một công 3000J để nâng một vật nặng lên cao trong thời gian 5giây. Công suất của cần trục sản ra là:

A. 0,6KW B. 750W C. 1500W D. 0,3KW

II. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (1,0 điểm)

a) Phương trình cân bằng nhiệt được viết dưới dạng .........

b) Nhiệt dung riêng của nước 4200J/kg.k có nghĩa là .........

B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Công suất được xác định như thế nào? Viết biểu thức tính công suất. Chú thích các đại lượng, đơn vị đo có trong công thức.

Câu 2. (1,5 điểm) Đối lưu là gì? Bức xạ nhiệt là gì? Nhiệt từ Mặt trời truyền xuống Trái đất bằng hình thức nào? Đối với chất rắn nhiệt truyền bằng hình thức nào?

Câu 3: (2,0 điểm) Một quả dừa có khối lượng 2kg rơi thẳng đứng từ độ cao 4m xuống đất.

a/ Lực nào đã thực hiện công cơ học? Tính công của lực này?

b/ Một làn gió thổi theo phương song song với mặt đất có cường độ 130N tác dụng vào quả dừa đang rơi. Tính công của gió tác dụng vào quả mít?

Câu 4: (2,0 điểm) Một cái ấm bằng nhôm có khối lượng 0,3kg chứa 2lít nước ở 200C. Muốn đun sôi ấm nước này cần nhiệt lượng bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là: 880J/kg.k và 4200J/kg.k

Đáp án đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

I. Chọn đáp án đúng nhất (2,0 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

ĐÁP ÁN

B

B

A

D

C

C

D

A

II. Điền từ: (1,0 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

a) Qtỏa = Qthu

b) Nhiệt dung riêng của nước 4200J/kg.k có nghĩa là muốn 1kg nước nóng lên thêm 10C cần truyền cho nước một nhiệt lượng 4200 J.

B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

- Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian

- Viết đúng biểu thức: P = A/t

- Chú thích:

A: Công thực hiện (J)

t: Thời gian thực hiện công (S)

P: Công suất (W)

0,5

0,5

0,5

2

- Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí.

- Bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.

- Nhiệt từ Mặt trời truyền xuống Trái đất bằng hình thức bức xạ nhiệt.

- Đối với chất rắn nhiệt truyền bằng hình thức dẫn nhiệt.

0,5

0,5

0,25

0,25

3

a.- Trọng lực (lực hút của Trái Đất) sinh công.

- Công của trọng lực tác dụng vào quả dừa: A = F.s = P.h = 20. 4 = 80 (J)

b. Công của gió khi tác dụng lực vào quả mít bằng 0. Vì lực của gió tác dụng vào quả mít theo phương vuông góc với phương di chuyển của quả dừa.

0,5

1,0

0,5

4

- V = 2l => m2 = 2kg

Nhiệt lượng ấm nhôm thu vào khi tăng nhiệt độ từ 200C đến 1000C:

Q1= m1 c1(t2 - t1) = 0,3.880.(100 – 20) = 21120 (J)

- Nhiệt lượng 2 lít nước thu vào khi tăng nhiệt độ từ 200C đến 1000C:

Q1 = m2 c2(t2 - t1) = 2.4200.(100 – 20) = 672000 (J)

- Nhiệt lượng ấm nước thu vào khi tăng nhiệt độ từ 200C đến 1000C:

Q = Q1 + Q2 = 21120 + 672000 = 693120 (J)

0,75

0,75

0,5

Đánh giá bài viết
19 6.330
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Văn Xem thêm