Đề thi học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt bậc Tiểu học

Đề thi học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt bậc Tiểu học

Tài liệu "Đề thi học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt bậc Tiểu học" tổng hợp đề thi môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 đến lớp 5. Tài liệu này giúp thầy cô và các bạn học sinh tiểu học dễ dàng ôn luyện lại kiến thức để bồi dưỡng học sinh giỏi.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC

Họ và tên : ...................................………

Lớp 1.........

Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 1 Môn toán

(thời gian 40 phút)

Bài 1- Tính: (4 điểm)

5 – 0 + 1 - 6 = 6 - 3 + 3 + 0 =

4 - 4 + 4 - 2 = 5 + 1 - 2 + 2 =

Bài 2-Điền số vào ô trống cho thích hợp: (6 điểm)

Bài 3- Hoà 6 tuổi, Bình ít hơn Hoà 2 tuổi Nga nhiều hơn Bình1 tuổi. Hỏi bạn Nga bao nhiêu tuổi? ( 4 điểm)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Bài 4- Cho bốn số 2, 4, 6, 0 . Hãy dùng dấu +, - , = để viết thành các phép tính đúng ( 4 điểm)

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Bài 5- Hãy điền dấu + , - vào ô trống cho thích hợp để phép tính có kết quả đúng ( 2 điểm )

Đề thi học sinh giỏi lớp 1 Môn Tiếng Việt

1-Chính tả (nghe đọc) ( 10 điểm)

Cái nắng

Nắng ở biển thì rộng

Nắng ở sông thì dài

Còn nắng ở trên cây

Thì lấp la lấp lánh

Nắng hiền trong mắt mẹ

Nắng nghiêm trong mắt cha

Trên mái tóc của bà

Bao nhiêu là sợi nắng.

2-Từ ngữ ( 8 điểm)

Tìm 4 chữ có vần : iêm

Tìm 4 chữ có vần : ơi

3- Tập làm văn ( 2 điểm)

Em hãy kể những gì về mùa xuân mà em biết.

Đánh giá bài viết
24 19.745
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 1 Xem thêm