Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 13 - Đề 2

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 13 - Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 13 lớp 5 về dạng Toán số thập phân, phép cộng trừ, nhân chia số thập phân giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Bài 1 (trang 45 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Tính:

67,8 : 10 = ……

45,26 : 100 = ……

33,01 : 1000 = ……

7267,03 : 10 = ……

0,54 : 100 = ……

5638,72 : 1000 = ……

Hướng dẫn giải:

67,8 : 10 = 6,78

45,26 : 100 = 0,4526

33,01 : 1000 = 0,03301

7267,03 : 10 = 726,703

0,54 : 100 = 0,0054

5638,72 : 1000 = 5,63872

Bài 2 (trang 45 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

a) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

1,08 : 6 = 1,8

96,25 : 7 = 1,375

5,296 : 4 = 1,324

17,265 : 3 = 5,756

b) Sửa lại các phép tính sai cho đúng

Hướng dẫn giải:

a) 1,08 : 6 = 1,8 S

96,25 : 7 = 1,375 S

5,296 : 4 = 1,324 Đ

17,265 : 3 = 5,756 Đ

b)

1,08 : 6 = 0,18

96,25 : 7 = 13,75

17,265 : 3 = 5,755

Bài 3 (trang 44 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 98 : …… = 9,8

b) 456,97 : …… = 4,5697

c) 12,4 : …… = 1,24

d) 23000 : …… = 23.

e) 35,6 : …… = 0,356

g) 907,3 : …… = 9,073

Hướng dẫn giải:

a) 98 : 10 = 9,8

b) 456,97 : 100 = 4,5697

c) 12,4 : 10 = 1,24

d) 23000 : 1000 = 23.

e) 35,6 : 100 = 0,356

g) 907,3 : 100 = 9,073

Bài 4 (trang 45 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Một khu đất hình vuông có chu vi 9,396km. Tính diện tích của khu đất hình vuông đó.

Hướng dẫn giải:

Độ dài cạnh của hình vuông là:

9,396 : 4 = 2,349 (km)

Diện tích khu đất là:

2,349 x 2,349 = 5,517801 (km2)

Đáp số: 5,517801 km2.

Vui học (trang 46 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1):

Một hộp sô-cô-la gồm 6 thanh cân nặng 2,34kg, biết rằng vỏ hộp cân nặng 0,06kg. Hỏi một thanh sô-cô-la cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

Trả lời: 0,38kg

Giải thích:

Khối lượng 6 thanh sô-cô-la là:

2,34 – 0,06 = 2,28 (kg)

Khối lượng 1 thanh sô-cô-la là

2,28 : 6 = 0,38 (kg)

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 13 - Đề 2 bao gồm 4 câu hỏi và phần vui học có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5. Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 419
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Cùng em học Toán lớp 5 Xem thêm