Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 18 - Đề 2

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 18 - Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 18 lớp 5 về dạng Toán tính diện tích hình tam giác, tính phần trăm giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Bài 1 (trang 63 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Viết vào chỗ chấm :

a) Trong số 5,836 chữ số 3 có giá trị là : ………………………..

b) Trong số 45,679 chữ số 5 có giá trị là : ………………………

c) Trong số 87,716 chữ số 6 có giá trị là : ………………………

Hướng dẫn giải:

a) Trong số 5,836 chữ số 3 có giá trị là: \frac{3}{100}

b) Trong số 45,679 chữ số 5 có giá trị là: 5

c) Trong số 87,716 chữ số 6 có giá trị là: \frac{6}{1000}

Bài 2 (trang 63 Cùng em học Toán 5 Tập 1)

Đặt tính rồi tính:

a) 52,27 + 6,5

b) 60 – 12,45

c) 4,7 x 5,5

d) 12,88 : 0,25

Hướng dẫn giải:

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 18 - Đề 2

Bài 3 (trang 63 Cùng em học Toán 5 Tập 1):

Viết tiếp vào chỗ chấm

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao 4,5dm

Đáp số : ……………………

Hướng dẫn giải:

Đáp số: 5,175dm2

Giải thích:

Diện tích hình tam giác là: 2,3 x 4,5 : 2 = 5,715 (dm2)

Bài 4 (trang 63 Cùng em học Toán 5 Tập 1)

Một cửa hàng trong tháng tư phải nộp thuế mất 12 000 000 đồng (bằng 10% tổng doanh thu). Tính tổng doanh thu của cửa hàng trong tháng đó.

Hướng dẫn giải:

Tổng doanh thu của cửa hàng trong tháng đó là:

12 000 000 : 10 x 100 = 120 000 000 (đồng)

Đáp số: 120 000 000 đồng.

Vui học (trang 64 Cùng em học Toán 5 Tập 1)

Cho hình tam giác ABC (hình vẽ bên). Trên BC lấy điểm D sao cho BD = 1/2 DC. Nối AD. Biết diện tích tam giác ABD là 24cm2. Tính diện tích tam giác ABC.

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 18 - Đề 2

Hướng dẫn giải:

Vì BD = 1/2 DC nên diện tích tam giác ABD = 1/2 diện tích tam giác ADC (do hai tam giác có cùng chiều cao)

Diện tích tam giác ADC là:

24 x 2 = 48 (cm2)

Diện tích tam giác ABC là:

24 + 48 = 72 (cm2)

Đáp số: 72 cm2.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 18 - Đề 2 bao gồm 4 câu hỏi và phần vui học có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5. Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
25 2.196
Sắp xếp theo
    Cùng em học Toán lớp 5 Xem thêm