Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 13 - Đề 1

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 13 - Đề 1 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 13 lớp 5 về dạng Toán số thập phân, phép cộng trừ, nhân chia số thập phân giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Bài 1 (trang 44 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Tính bằng hai cách: (2,15 + 3,85) x 1,2 = ?

Hướng dẫn giải:

Cách 1: (2,15 + 3,85) x 1,2

= 6 x 1,2

= 7,2

Cách 2: (2,15 + 3,85) x 1,2

= 2,15 x 1,2 + 3,85 x 1,2

= 2,58 + 4,62

= 7,2

Bài 2 (trang 44 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Tính bằng cách thuận tiện:

a) 16,7 x 2,5 – 6,7 x 2,5

b) 4,65 x 5,7 + 5,7 x 5,35

Hướng dẫn giải:

a) 16,7 x 2,5 – 6,7 x 2,5

= (16,7 – 6,7) x 2,5

= 10 x 2,5

= 25

b) 4,65 x 5,7 + 5,7 x 5,35

= (4,65 + 5,35) x 5,7

= 10 x 5,7

= 57.

Bài 3 (trang 44 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Tính:

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 13

Hướng dẫn giải:

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 13

Bài 4 (trang 44 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Đặt tính rồi tính:

5,9 : 2

0,336 : 6

23,94 : 6

32,64 : 16

Hướng dẫn giải:

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 13

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 13 - Đề 1 bao gồm 4 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5. Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
4 1.573
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Cùng em học Toán lớp 5 Xem thêm