Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 16

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong tập bản đồ Lịch sử nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào nội dung của mục I: “Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 – 1925)”, em hãy vẽ biểu đồ (hình cột) thể hiện nền kinh tế Nga bị tàn phá sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Bài 2 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát hình 58 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy giải thích vì sao Đảng Bôn – sê – vích Nga quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới do Lê – nin đề xướng.

Lời giải:

- Khắc phục lại hậu quả sau chiến tranh.

Bài 3 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Em hãy ghi tên và tô màu 4 nước cộng hòa đầu tiên tham gia thành lập Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết (Liên Xô) vào lược đồ trên.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Bài 4 trang 28 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Sau khi quan sát hình 59 và hình 60 SGK, em hãy trình bày:

+ Tên nhà máy thủy điện lớn nhất châu Âu thời đó và thời gian nào được đưa vào hoạt động:

Lời giải:

Nhà máy thủy điện Đơ – nhi – ép, được đưa vào hoạt động tháng 10 – 1932.

+ Để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ chính gì. Vì sao?

Lời giải:

Để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ chính là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Vì đây sẽ giúp đặt nền tảng về mặt chế tạo máy, công cụ sản xuất và năng lượng.

Đánh giá bài viết
3 1.159
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Lịch sử 8 Xem thêm