Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 13

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong tập bản đồ Lịch sử nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 24 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Hãy tô hai màu khác nhau vào lược đồ bên trên đề thể hiện hai khối đế quốc: Khối “Liên minh” và khối “Hiệp ước” trong chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bài 2 trang 24 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Trình bày tóm tắt diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Lời giải:

- Giai đoạn 1 (1914 – 1916): Khối Liên minh tấn công khối Hiệp ước từ năm 1916, chiến tranh chuyển sang giai đoạn cầm cự ở cả hai phe.

- Giai đoạn 2 (1916 – 1918): Hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại và đầu hàng.

Bài 3 trang 24 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Trình bày kết cục, tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Lời giải:

- Kết cục: Gây nhiều tai họa cho nhân loại.

- Tính chất: Là cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Đánh giá bài viết
1 905
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Lịch sử 8 Xem thêm