Giải vở bài tập Toán 3 bài 79: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 3 bài 79

Giải bài tập Toán 3 bài 79: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) trang 89, 90 Vở bài tập Toán 3 có với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em nắm được cách giải các dạng bài khi tính giá trị của biểu thức có dấu (), vận dụng vào các bài toán có lời văn. Sau đây mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức:

a. 90 – (30 – 20)

90 – 30 – 20

b. 100 – (60 + 10)

100 – 60 + 10

c. 135 – (30 + 5)

135 – 30 – 5

d. 70 + (40 – 10)

70 + 40 – 10

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức:

a. (370 + 12) : 2

370 + 12 : 2

b. (231 – 100) ⨯ 2

231 – 100 ⨯ 2

c. 14 ⨯ 6 : 2

14 ⨯ (6 : 2)

d. 900 – 200 – 100

900 – (200 – 100)

Câu 3. Số?

Biểu thức

Giá trị của biểu thức

(40 – 20) : 5

63 : (3 ⨯ 3)

48 : (8 : 2)

48 : 8 : 2

(50 + 5) : 5

(17 + 3) ⨯ 4

Câu 4. Có 88 bạn được chia đều thành 2 đội, mỗi đội xếp đều thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn ? (Giải bằng hai cách)

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a. 90 – (30 – 20) = 90 – 10

= 80

90 – 30 – 20 = 60 – 20

= 40

b. 100 – (60 + 10) = 100 – 70

= 30

100 – 60 + 10 = 40 + 10

= 50

c. 135 – (30 + 5) = 135 – 35

= 100

135 – 30 – 5 = 105 – 5

= 100

d. 70 + (40 – 10) = 70 + 30

= 100

70 + 40 – 10 = 110 – 10

= 100

Câu 2.

a. (370 + 12) : 2 = 382 : 2

= 191

370 + 12 : 2 = 370 + 6

= 376

b. (231 – 100) ⨯ 2 = 131 ⨯ 2

= 262

231 – 100 ⨯ 2 = 231 – 200

= 31

c. 14 ⨯ 6 : 2 = 84 : 2

= 42

14 ⨯ (6 : 2) = 14 ⨯ 3

= 42

d. 900 – 200 – 100 = 700 – 100

= 600

900 – (200 – 100) = 900 – 100

= 800

Câu 3.

Biểu thức

Giá trị của biểu thức

(40 – 20) : 5

4

63 : (3 ⨯ 3)

7

48 : (8 : 2)

12

48 : 8 : 2

12

(50 + 5) : 5

11

(17 + 3) ⨯ 4

80

Câu 4.

Cách 1:

Mỗi đội có số bạn là:

88 : 2 = 44 (bạn)

Mỗi hàng có số bạn là:

44 : 4 = 11 (bạn)

Đáp số: 11 bạn

Cách 2:

Số hàng có trong hai đội là:

4 ⨯ 2 = 8 (hàng)

Số bạn xếp trong mỗi hàng là:

88 : 8 = 11 (bạn)

Đáp số: 11 bạn

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 80: Luyện tập Tính giá trị biểu thức

Đánh giá bài viết
22 9.262
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm