Giải vở bài tập Toán 3 bài 76: Tính giá trị biểu thức

Giải vở bài tập Toán 3 bài 76

Giải vở bài tập Toán 3 bài 76: Tính giá trị biểu thức trang 86 Vở bài tập Toán 3 tập 1 với lời giải chi tiết giúp các em học sinh biết được cách tính nhẩm giá trị của biểu thức dạng chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép tính nhân, chia. Đồng thời, biết áp dụng tính giá trị của biểu thức để điền dấu <, >, =.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 86 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. 103 + 20 + 5 = ……………

= …………….

Giá trị của biểu thức 103 + 20 + 5 là …..

b. 241 – 41 + 29 = ……………

= ……………

Giá trị của biểu thức 241 – 41 + 29 là …..

c. 561 – 10 + 30 = ……………..

= ……………..

Giá trị của biểu thức 561 – 10 + 30 là …..

d. 653 – 3 – 50 = ………….

= ………….

Giá trị của biểu thức 653 – 3 – 50 là …..

Câu 2. Tính rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. 10 ⨯ 2 ⨯ 3 = …………..

= …………..

Giá trị của biểu thức 10 ⨯ 2 ⨯ 3 là …..

b. 6 ⨯ 3 : 2 = …………….

= …………….

Giá trị của biểu thức 6 ⨯ 3 : 2 là …..

c. 84 : 2 : 2 = …………….

= …………….

Giá trị của biểu thức ……………. là …..

d. 160 : 4 ⨯ 3 = …………….

= …………….

Giá trị của biểu thức …………… là …..

Câu 3. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm:

44 : 4 ⨯ 5 … 52

41 … 68 – 20 – 7

47 … 80 + 8 – 40

Câu 4. Mỗi gói mì cân nặng 80g, mỗi quả trứng cân nặng 50g. Hỏi 3 gói mì và 1 quả trứng cân nặng bao nhiêu gam?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a. 103 + 20 + 5 = 123 + 5

= 128

Giá trị của biểu thức 103 + 20 + 5 là 128

b. 241 – 41 + 29 = 200 + 29

= 229

Giá trị của biểu thức 241 – 41 + 29 là 229

c. 561 – 10 + 30 = 506 + 30

= 536

Giá trị của biểu thức 561 – 10 + 30 là 536

d. 653 – 3 – 50 = 650 – 50

= 600

Giá trị của biểu thức 653 – 3 – 50 là 600

Câu 2.

a. 10 ⨯ 2 ⨯ 3 = 20 ⨯ 3

= 60

Giá trị của biểu thức 10 ⨯ 2 ⨯ 3 là 60

b. 6 ⨯ 3 : 2 = 18 : 2

= 9

Giá trị của biểu thức 6 ⨯ 3 : 2 là 9

c. 84 : 2 : 2 = 42 : 2

= 21

Giá trị của biểu thức 84 : 2 : 2 là 21

d. 160 : 4 ⨯ 3 = 40 ⨯ 3

= 120

Giá trị của biểu thức 160 : 4 ⨯ 3 là 120

Câu 3.

44 : 4 ⨯ 5 > 52

41 = 68 – 20 – 7

47 < 80 + 8 – 40

Câu 4.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Ba gói mì cân nặng là:

80 ⨯ 3 = 240 (g)

Tổng số gam mì và trứng là:

240 + 50 = 290 (g)

Đáp số: 290g

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 77: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
27 5.318
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm