Giải vở bài tập Toán 3 bài 73: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 3 bài 73

Giải vở bài tập Toán 3 bài 73: Luyện tập trang 83, 84 Vở bài tập Toán 3 với đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập phép nhân, phép chia, áp dụng tính toán giải các dạng bài tập liên quan. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

102 ⨯ 4

118 ⨯ 5

351 ⨯ 2

291 ⨯ 3

Câu 2. Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 3

246 : 3

468 : 4

543 : 6

Câu 3. Quãng đường AB dài 125m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB. Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét?

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 4. Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE

Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 3


Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 3.

Bài giải

Quãng đường BC dài là:

125 ⨯ 4 = 500 (m)

Quãng đường AC dài là:

125 + 500 = 625 (m)

Đáp số: 625m

Câu 4.

Bài giải

Cách 1:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

AB + BC + CD + DE = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 (cm)

Cách 2:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

4 ⨯ 4 = 16 (cm)

Đáp số: 16cm

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 74: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
32 5.194
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm