Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 70: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 3 bài 70: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) trang 80, 81 Vở bài tập Toán 3 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh luyện tập, thực hành phép chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số, kĩ năng tính toán nhanh loại toán này.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 80 câu 1

Tính:

480 : 8

562 : 7

243 : 6

848 : 4

Phương pháp giải:

- Lấy các chữ số của số bị chia chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 80 câu 2

Số?

Số bị chia

425

425

727

727

Số chia

6

7

8

9

Thương

Số dư

Phương pháp giải:

- Lấy số bị chia chia cho số chia.

- Điền thương và số dư vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Số bị chia

425

425

727

727

Số chia

6

7

8

9

Thương

70

60

90

80

Số dư

5

5

7

7

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 80 câu 3

Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Năm 2004 có 366 ngày. Hỏi năm 2004 gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép chia 366 ngày cho 7.

- Thương của phép chia là số tuần trong năm; số dư là số ngày còn lại.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số tuần lễ và ngày của năm 2004 là:

366 : 7 = 52 (tuần) 2 ngày

Đáp số: 52 tuần, 2 ngày

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 81 câu 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Giải vở bài tập Toán 3

Phương pháp giải:

Kiểm tra cách đặt tính và tính rồi điền Đ hoặc S vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 71: Giới thiệu bảng nhân

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2020 - 2021:

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 VnDoc biên soạn cực chi tiết:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán 3 bài 70: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ.

Đánh giá bài viết
79 17.099
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm