Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 69: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giải vở bài tập Toán 3 bài 69: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 79, 80 Vở bài tập Toán 3 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh hiểu được cách thực hiện phép chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số, kĩ năng tính toán nhanh loại toán này.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 79 câu 1

Tính:

639 : 3

492 : 4

305 : 5

179 : 6

Phương pháp giải:

Lấy các chữ số của số bị chia chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Giải vở bài tập Toán 3

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 79 câu 2

Số?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

667

6

849

7

358

5

429

8

Phương pháp giải:

Lấy số bị chia chia cho số chia rồi điền thương và số dư vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

667

6

111

1

849

7

121

2

358

5

71

3

429

8

53

5

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 79 câu 3

Có 405 gói kẹo xếp đều vào 9 thùng. Hỏi mỗi thùng bao nhiêu gói kẹo?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy số gói kẹo chia cho 9.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số gói kẹo có trong một thùng là:

405 : 9 = 45 (gói)

Đáp số: 45 gói

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 80 câu 4

Viết (theo mẫu):

Số đã cho

184m

296kg

368l

Giảm 8 lần

184 : 8 = 23 (m)

Giảm 4 lần

184 : 4 = 46 (m)

Phương pháp giải:

Một số giảm đi n lần thì ta lấy số đó chia cho số lần.

Lời giải chi tiết:

Số đã cho

184m

296kg

368l

Giảm 8 lần

184 : 8 = 23 (m)

296kg : 8 = 37kg

368l : 8 = 46l

Giảm 4 lần

184 : 4 = 46 (m)

296kg : 4 = 74kg

368l : 4 = 92l

Các bạn tham khảo và luyện tập: Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 3: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 70: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2020 - 2021:

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 VnDoc biên soạn cực chi tiết:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán 3 bài 69: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ.

Đánh giá bài viết
63 23.922
Sắp xếp theo

    Vở Bài Tập Toán 3

    Xem thêm