Giải vở bài tập Toán 3 bài 69: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giải vở bài tập Toán 3 bài 69: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 79, 80 Vở bài tập Toán 3 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh hiểu được cách thực hiện phép chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số, kĩ năng tính toán nhanh loại toán này.

1. Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính:

639 : 3

492 : 4

305 : 5

179 : 6

Câu 2. Số?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

667

6

849

7

358

5

429

8

Câu 3. Có 405 gói kẹo xếp đều vào 9 thùng. Hỏi mỗi thùng bao nhiêu gói kẹo?

Câu 4. Viết (theo mẫu):

Số đã cho

184m

296kg

368l

Giảm 8 lần

184 : 8 = 23 (m)

Giảm 4 lần

184 : 4 = 46 (m)

2. Đáp án câu 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 2.

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

667

6

111

1

849

7

121

2

358

5

71

3

429

8

53

5

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số gói kẹo có trong một thùng là:

405 : 9 = 45 (gói)

Đáp số: 45 gói

Câu 4.

Số đã cho

184m

296kg

368l

Giảm 8 lần

184 : 8 = 23 (m)

296kg : 8 = 37kg

368l : 8 = 46l

Giảm 4 lần

184 : 4 = 46 (m)

296kg : 4 = 74kg

368l : 4 = 92l

Các bạn tham khảo và luyện tập: Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 3: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 70: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 năm học 2019 - 2020 được tải nhiều nhất:

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán 3 bài 69: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ.

Đánh giá bài viết
31 6.672
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm