Giải vở bài tập Toán 3 bài 67: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giải vở bài tập Toán 3 bài 67

Giải vở bài tập Toán 3 bài 67: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số có lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo rèn luyện biết được cách thực hiện phép chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số (chia hết và chia có dư), cách tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số và giải bài toán liên quan đến phép chia.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính:

a. b.

54 : 3 98 : 3

68 : 4 89 : 2

84 : 6 87 : 4

90 : 2 79 : 7

Câu 2. Một quyển truyện có 75 trang, bạn Hiền đã đọc được 1/5 số trang đó. Hỏi bạn Hiền đã đọc được bao nhiêu trang?

Câu 3. Có 58l nước mắm, rót đầy vào các can 5l. Hỏi có thế rót được nhiều nhất vào bao nhiêu can như thế và còn thừa mấy lít nước mắm?

Câu 4. Vẽ tiếp để được hình vuông:

Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 2.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số trang Hiền đã đọc được là:

75 : 5 = 15 (trang)

Đáp số: 15 trang

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số can nước mắm có thể rót được nhiều nhất là:

58 : 5 = 11 dư 3 lít

Đáp số: 11 can, thừa 3 lít.

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 3

Các bạn luyện tập và tham khảo: Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 68: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
38 9.048
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm