Giải vở bài tập Toán 3 bài 78: Luyện tập Tính giá trị biểu thức

Giải vở bài tập Toán 3 bài 78

Giải bài tập SGK Toán 3 bài 78: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) trang 88 Vở bài tập Toán 3 giúp các em học sinh luyện tập cách tính giá trị của biểu thức qua phép tính cộng, trừ hoặc phép tính nhân, chia, áp dụng cách tính cho từng bài tập.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 88 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức:

a. 87 + 92 – 32

b. 138 – 30 – 8

c. 30 ⨯ 2 : 3

d. 80 : 2 ⨯ 4

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức:

a. 927 – 10 ⨯ 2

b. 163 + 90 : 3

c. 90 + 10 ⨯ 2

d. 106 – 80 : 4

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức:

a. 89 + 10 ⨯ 2

b. 25 ⨯ 2 + 78

c. 46 + 7 ⨯ 2

d. 35 ⨯ 2 + 90

Câu 4. Nối mỗi biểu thức với giá trị của nó (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a. 87 + 92 – 32 = 179 – 32

= 147

b. 138 – 30 – 8 = 108 – 8

= 100

c. 30 ⨯ 2 : 3 = 60 : 3

= 20

d. 80 : 2 ⨯ 4 = 40 ⨯ 4

= 160

Câu 2.

a. 927 – 10 ⨯ 2 = 927 – 20

= 907

b. 163 + 90 : 3 = 163 + 30

= 193

c. 90 + 10 ⨯ 2 = 90 + 20

= 110

d. 106 – 80 : 4 = 106 – 20

= 86

Câu 3.

a. 89 + 10 ⨯ 2 = 89 + 20

= 109

b. 25 ⨯ 2 + 78 = 50 + 78

= 128

c. 46 + 7 ⨯ 2 = 46 + 14

= 60

d. 35 ⨯ 2 + 90 = 70 + 90

= 160

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 79: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
13 4.403
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm