Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 78: Luyện tập Tính giá trị biểu thức

Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 78: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) trang 88 Vở bài tập Toán 3 giúp các em học sinh luyện tập cách tính giá trị của biểu thức qua phép tính cộng, trừ hoặc phép tính nhân, chia, áp dụng cách tính cho từng bài tập.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 88 câu 1

Tính giá trị của biểu thức:

a. 87 + 92 – 32

b. 138 – 30 – 8

c. 30 ⨯ 2 : 3

d. 80 : 2 ⨯ 4

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a. 87 + 92 – 32 = 179 – 32

= 147

b. 138 – 30 – 8 = 108 – 8

= 100

c. 30 ⨯ 2 : 3 = 60 : 3

= 20

d. 80 : 2 ⨯ 4 = 40 ⨯ 4

= 160

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 88 câu 2

Tính giá trị của biểu thức:

a. 927 – 10 ⨯ 2

b. 163 + 90 : 3

c. 90 + 10 ⨯ 2

d. 106 – 80 : 4

Phương pháp giải:

Biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta tính nhân, chia trước rồi đến các phép tính cộng, trừ.

Lời giải chi tiết:

a. 927 – 10 ⨯ 2 = 927 – 20

= 907

b. 163 + 90 : 3 = 163 + 30

= 193

c. 90 + 10 ⨯ 2 = 90 + 20

= 110

d. 106 – 80 : 4 = 106 – 20

= 86

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 88 câu 3

Tính giá trị của biểu thức:

a. 89 + 10 ⨯ 2

b. 25 ⨯ 2 + 78

c. 46 + 7 ⨯ 2

d. 35 ⨯ 2 + 90

Phương pháp giải:

Biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta tính nhân, chia trước rồi đến các phép tính cộng, trừ.

Lời giải chi tiết:

a. 89 + 10 ⨯ 2 = 89 + 20

= 109

b. 25 ⨯ 2 + 78 = 50 + 78

= 128

c. 46 + 7 ⨯ 2 = 46 + 14

= 60

d. 35 ⨯ 2 + 90 = 70 + 90

= 160

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 88 câu 4

Nối mỗi biểu thức với giá trị của nó (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 3

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của các biểu thức trong cột bên trái.

- Nối với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 79: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo)

Trên đây VnDoc.com đã Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 78: Luyện tập Tính giá trị biểu thức để gửi tới các bạn. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các bài về văn miêu tả lớp 3 chi tiết cùng với bài văn mẫu lớp 3 để tham khảo và học tốt môn Tiếng Việt 3 hơn.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2020 - 2021:

Đánh giá bài viết
20 9.857
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm