Giáo án Giáo dục công dân lớp 8 bài 2: Liêm khiết theo CV 5512

Giáo án Giáo dục công dân lớp 8 bài 2: Liêm khiết được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn GDCD lớp 8 theo CV 5512

I. Mục tiêu cần đạt.

1. Về kiến thức:

- Hiểu được thế nào là liêm khiết;

- Nêu được một số biểu hiện của liêm khiết.

- Hiểu được ý nghĩa của liêm khiết.

2. Về kĩ năng:

- Phân biệt được hành vi liêm khiết với tham lam, làm giàu bất chính

- Biết sống liêm khiết, không tham lam.

3. Về thái độ:

- Kính trọng, ủng hộ và học tập những tấm gương của những người liêm khiết, đồng thời biết phê phán những hành vi tham ô, tham nhũng.

4. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục:

- Kĩ năng xác định giá trị về ý nghĩa của sống liêm khiết.

- Kĩ năng phân tích, so sánh về những biểu hiện liêm khiết và những biểu hiện trái liêm khiết.

- Kĩ năng tư duy phê phán đối với những biểu hiện liêm khiết và những biểu hiện tráI liêm khiết.

II. Chuẩn bị

GV:

- Kế hoạch bài học

- Sách học sinh, sách giáo khoa môn GDCD, lớp 8;

- Giấy khổ rộng, bút dạ, băng dính (hồ dán), kéo;

- Trường hợp, tình huống liên quan đến nội dung bài học.

HS: HS đọc, tìm hiểu trước bài học

III. Tổ chức dạy học

1. Mô tả phương pháp thực hiện chuỗi các hoạt động học trong bài học và kĩ thuật dạy học thực hiện trong các hoạt động.

HĐ khởi động:

- Phương pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi.

2. HĐ hình thành kiến thức mới

* HĐ1: Tìm hiểu tình huống thể hiện sự liêm khiết

- Phương pháp: Thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi.

* HĐ 2: liên hệ thực tế tìm biểu hiện của sự liêm khiết trong cuộc sống

- Phương pháp: thảo luận nhóm cặp đôi

- Kĩ thuật: kĩ thuật đặt câu hỏi

* HĐ 3: Tìm hiểu nội dung bài học: khái niệm và ý nghĩa của liêm khiết

- Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận nhóm (nhóm lớn, cặp đôi), nêu và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật khăn phủ bàn, chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi.

HĐ luyện tập:

- Phương pháp: Đàm thoại, nêu vấn đề.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi.

HĐ vận dụng:

- Phương pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi.

HĐ tìm tòi, sáng tạo:

- Phương pháp: Đàm thoại, nêu vấn đề.

- Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi.

A. Hoạt động Khởi động

Mục tiêu: Kích thích HS tự tìm hiểu về các vấn đề về liêm khiết và tầm quan trọng của phẩm chất đạo đức này.

Phương thức thực hiện: Hoạt động cộng đồng

Sản phẩm hoạt động Trình bày miệng

Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: Treo bảng phụ:

1.“Đói cho sạch, rách cho thơm”.

Bần tiện bất năng dâm

Phú quý bất năng di

Uy vũ bất năng khuất »

.? HS đọc các câu nói.

? Ý nghĩa của các câu nói trên là gì? Em rút ra được bài học gì từ câu nói đó?

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: Trao đổi

- Giáo viên: quan sát

- Dự kiến sản phẩm: Giữ được phẩm chất trong sáng, không bị hoàn cảnh làm cho ảnh hưởng…

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học …

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học…

Từ xưa đến nay ông cha ta luôn coi trọng và đề cao vấn để danh dự và nhân phẩm của con người. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thay đổi phải giữ cho được sự trong sạch và thanh thản của tâm hồn.

B. Hình thành kiến thức

- Mục tiêu:

+ HS hiểu được những vấn đề xảy ra trong thực tế và nội dung bài học

+ NL: Tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác...

+ PPDH/ KTDH: Giải quyết vấn đề, thảo luận, giao tiếp và sáng tạo...

Cách tiến hành

Hoạt động của GV và HS

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề

1. Mục tiêu: HS hiểu được những vấn đề về liêm khiết trong một số tình huống cụ thể.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV: Gọi học sinh có giọng đọc tốt đọc các mẩu chuyện phần đặt vấn đề.

GV: tổ chức HS thảo luận nhóm

Chia lớp thành 4 nhóm TL 4 câu hỏi sau:

Câu 1. Bà Mari Quy-ri đã có những việc làm gì? Hành động đó thể hiện đức tính gì?

Câu 2. Hãy nêu những hành động của Dương Chấn. Những hành động đó thể hiện đức tính gì?

Câu 3. Hành động của Bác Hồ được đánh giá như thế nào?

Câu 4. Em có suy nghĩ gì về những cách xử sự trên? Theo em những cách xử sự trên có điểm gì giống nhau? Vì sao?

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc nhóm

- Giáo viên quan sát

- Dự kiến sản phẩm

+ Câu 1: Bà Mari Quy-ri và chồng đã có những đóng góp cho thế giới những sản phẩm có giá trị khoa học và kinh tế.

- Không giữ bản quyền sáng chế cho mình ,sẵn sàng sống túng thiếu.

- Bà gửi biết tài sản cho trẻ mồ côi

- Không nhận món quà của tổng thống

- Bà không vụ lợi, tham lam sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

+ Câu 2:

- Từ chối vàng bạc Vương Mật mang đến biếu.

- Ông nói tiến cử người làm việc tốt chứ không cần vàng.

- Đức tính thanh cao, vô tư không vụ lợi.

+ Câu 3:

- Cụ sống như những người Việt Nam bình thường

- Khước từ nhà cửa, quân phục, huân huy chương

- Cụ là người Việt Nam trong sạch và liêm khiết.

+Câu 4:

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức

GV nhận xét, bổ sung.

I. Đặt vấn đề.

1- Nhận xét tình huống 

- Bà Mari Quy-ri không vụ lợi, tham lam sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

- Hành động của Dương Chấn thể hiện đức tính thanh cao, vô tư không vụ lợi.

- Bác Hồ là người Việt Nam trong sạch và liêm khiết.

2- Bài học.

- Những cách xử sự đó là những tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo.

- Những cách xử sự đó nói nên lối sống thanh cao, không vụ lợi, không hám danh, làm việc vô tư có trách nhiệm, không đòi hỏi vật chất.

Hoạt động 2: Liên hệ thực tế tìm biểu hiện liêm khiết trong cuộc sống

Mục tiêu: HS biết liên hệ thực tế, tìm được những biểu hiện sự liêm khiết trong cs.

Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm cặp đôi

Sản phẩm hoạt động

- Kết quả trên phiếu HT của HS

Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV tổ chức học sinh liên hệ thực tế tìm hiểu những tấm gương liêm khiết.

GV sử dụng phiếu có in câu hỏi trước.

Câu 1. Việc học tập đức tính liêm khiết đối với chúng ta có phù hợp và cần thiết không? Có ý nghĩa gì không?

Câu 2. Nêu những hành vi biểu hiện lối sống liêm khiết trong cuộc sống hành ngày.

Câu 3. Nêu những hành vi trái với đức tính liêm khiết.

- Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: Thảo luận

- Giáo viên: Quan sát, giúp đỡ

- Dự kiến sản phẩm

+ Việc học tập đó làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn nên rất cần thiết và có ý nghĩa.

+ Làm giàu bằng tài năng, sức lực.

- Kiên trì học tập, vươn lên bằng sức lực của mình .

- Trưởng thôn làm việc tận tụy không đòi hỏi vật chất.

- Lớp trưởng vất vả hết mình với phong trào của lớp không đòi hỏi quyền lợi riêng.

- ông B bỏ vốn xây dựng công ty giải quyết công ăn việc làm cho mọi người.

+ Làm giàu bằng tham ô, móc ngoặc

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

Hoạt động của GV và HS

Nội dung cần đạt

Hoạt động 3 : Tìm hiểu Nội dung bài học

1. Mục tiêu: HS hiểu được thế nào là liêm khiết, ý nghĩa và cách rèn luyện.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cặp đôi

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu

? Em hiểu thế nào là liêm khiết? Biểu hiện của Liêm khiết trong cs?

? ý nghĩa của đức tính liêm khiết?

- Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: Thảo luận

- Giáo viên: Quan sát, giúp đỡ

- Dự kiến sản phẩm

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

C. Hoạt động luyện tập

1. Mục tiêu:

- Luyện tập để HS củng cố những gì đã biết về kiến thức bài học.

- Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, sáng tạo.

2. Phương thức thực hiện: Cá nhân, nhóm

3. Sản phẩm hoạt động: vở HS

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

5. Tiến trình hoạt động (lần lượt thực hiện các bài tập SGK

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

Những hành vi nào thể hiện sự liêm khiết?

II. Nội dung bài học:

1. Liêm khiết.

- Là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch không hám danh, hám lợi, không bận tâm với những toan tính nhỏ nhen ích kỷ.

2. Biểu hiện:

Không tham lam; không tham ô tiền bạc, tài sản chung; không nhận hối lộ; không sử dụng tiền bạc, tài sản chung vào mục đích cá nhân; không lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho bản thân.

3. Ý nghĩa

- Sống liêm khiết giúp con người thanh thản, được mọi người quý trọng, tin cậy, góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

4. Cách rèn luyện

- Đồng tình ủng hộ, quý trọng người liêm khiết

- Phê phán hành vi thiếu liêm khiết

- Thường xuyên rèn luyện để có thói quen sống liêm khiết.

III. Bài tập 

Bài tập 1.

- Đáp án: Các hành vi liêm khiết là 1, 3, 5 và 7.

- Hành vi không liêm khiết là 2, 4 và 6.

Bài tập 2.

Đáp án: không đồng tình với tất cả các ý kiến trên

D. Hoạt động vận dụng

Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ năng có được vào các tình huống thực tiễn. Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề

Phương thức thực hiện: Cá nhân, cộng đồng

Sản phẩm hoạt động: vở HS

Phương án kiểm tra, đánh giá:

Tiến trình hoạt động

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên…

? Kể một câu chuyện hoặc một vài tình huống trong cs thể hiện sự liêm khiết mà em biết?

- Học sinh tiếp nhận

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: cá nhân

- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

*Báo cáo kết quả: Phiếu học tập

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức

Giáo án môn GDCD lớp 8

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS hiểu được thế nào là liêm khiết, Nêu được một số biểu hiện của liêm khiết.

Nêu được ý nghĩa của liêm khiết.

2. Kĩ năng: HS phân biệt được hành vi liêm khiết với tham lam, làm giàu bất chính.

Biết sống liêm khiết, không tham lam.

3. Thái độ: Có thái độ kính trọng những người sống liêm khiết, phê phán những hành vi tham ô, tham nhũng.

II. Chuẩn bị:

1. GV: SGV, SGK, luật phòng chống tham nhũng được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

2. HS: Soạn bài.

III. Tiến trình bài dạy.

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

CH: Thế nào là tôn trọng lẽ phải? Là HS em cần phải làm gì để rèn luyện tính tôn trọng lẽ phải?

Đáp án:

  • Lẽ phải là những điều được cho là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội.
  • Tôn trọng lẽ phải là công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.
  • Học tập gương của những người biết tôn trọng lẽ phải để có những hành vi và cách ứng xử phù hợp.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

* Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu phần đặt vấn đề.

- GV gọi HS đọc chuyện.

* Hoạt động nhóm. (nhóm lớn)

- GV nêu vấn đề:

+Nhóm 1, 2: Những việc làm của bà Ma-ri Quy-ri là gì. Những việc làm đó thể hiện đức tính gì?

+ Nhóm 3: Những việc làm của Dương Chấn là gì. Những việc làm đó thể hiện đức tính gì?

+ Nhóm 4: Hành động của Bác Hồ được đánh giá như thế nào? Những hành động đó thể hiện đức tính gì?

- Nhiệm vụ: HS tập trung giải quyết vấn đề.

- Đại diện nhóm trả lời.

- HS nhận xét-> GV nhận xét.

-> Ma-ri Quy-ri không giữ bản quyền phát minh , biếu 1 gam Ra-đi cho viện nghiên cứu ứng dụng để chữa bệnh ung thư, không nhận món quà của tổng thống mà dành nó cho viện nghiên cứu khoa học->Là người không vụ lợi, tham lam, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

->Dương Chấn được Vương Mật đem vàng đến lễ nhưng ông không nhận-> Ông là người thanh cao, vô tư, không hám lợi.

-> Bác sống như người Việt Nam bình thường, khước từ nhà cửa, quân phục, ngôi sao sáng chói…-> Bác là người trong sạch, liêm khiết.

+ CH: Em có nhận xét gì về cách xử sự trong ba trường hợp trên?

+ CH: Trong điều kiện hiện nay, theo em việc học tập những tấm gương đó có còn phù hợp không? Vì sao?

-> Trong điều kiện hiện nay, lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền có xu hướng ngày càng gia tăng, thì việc học tập những tấm gương đó càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa thiết thực Vì:

+ Giúp mọi người phân biệt được những hành vi liêm khiết hoặc không liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày.

+Đồng tình, ủng hộ, quý trọng người liêm khiết và phê phán những hành vi thiếu liêm khiết.

+Giúp mọi người có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân có lối sống liêm khiết.

* Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu nội dung bài học.

+ CH: Em hiểu thế nào là liêm khiết?

+ CH: Sống liêm khiết có ý nghĩa như thế nào đối với con người và xã hội?

+ CH: Tác dụng của đức tính liêm khiết với bản thân em và mọi người?

- Giới thiệu luật phòng chống tham nhũng được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

* Hoạt động 3: HDHS luyện tập.

+ CH: Những hành vi nào thể hiện thể hiện tính liêm khiết và không liêm khiết? Giải thích vì sao?

+ CH: Em tán thành hay không tán thành những việc làm có trong bài tập 2? Vì sao?

+ CH: Em hãy kể một câu chuyện nói về tính liêm khiết?

I. Đặt vấn đề.

- Cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn, Bác Hồ là những tấm gương sáng để chúng ta học tập, noi theo và kính phục.

II. Nội dung bài học.

1. Khái niệm.

- Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức, thể hiện lối sống không hám danh, hám lợi, không nhỏ nhen, ích kỉ.

2. Ý nghĩa.

- Sống liêm khiết làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, góp phần làm xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.

III. Luyện tập.

1. Bài tập 1.

- Hành vi liêm khiết: 1, 3, 5, 7.

- Hành vi không liêm khiết: 2, 4, 6.

2. Bài tập 2.

- Không tán thành với tất cả các cách ở những tình huống đó vì chúng đều biểu hiện những khía cạnh khác nhau của sự không liêm khiết.

4. Củng cố

CH: Liêm khiết có tác dụng gì trong cuộc sống của con người? Bản thân em sẽ phải làm gì để rèn luyện tính liêm khiết?

5. Hướng dẫn về nhà

  • Sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về đức tính liêm khiết.
  • Đọc trước bài: Tôn trọng người khác.

----------------------------------------

Trên đây VnDoc xin giới thiệu Giáo án Giáo dục công dân lớp 8 bài 2: Liêm khiết theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 8, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 8 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Đánh giá bài viết
2 2.533
Sắp xếp theo

    Giáo án lớp 8

    Xem thêm