Giáo án Ngữ văn 12: Qúa trình văn học và phong cách văn học

Giáo án môn Ngữ văn lớp 12

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 12: Qúa trình văn học và phong cách văn học để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án Ngữ văn 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Ngữ văn 12: Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Giáo án Ngữ văn 12: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Giáo án Ngữ văn 12: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn nghị luận

A. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Nắm được khái niệm quá trình văn học và bước đầu có ý niệm về trào lưu văn học.
  • Hiểu được khái niệm phong cách văn học, bước đầu nhận diện những biểu hiện của phong cách văn học.

B. Phương pháp - phương tiện:

1. Phương pháp: Nêu vấn đề, thảo luận, diễn giảng.

2. Phương tiện:

GV: Giáo án

HS: Phần chuẩn bị bài, sgk.

C. Tiến trình bài dạy:

Bài cũ:

  • Phát biểu ngắn gọn vẻ đẹp bi tráng của hình tượng Lor – ca?
  • Nhận xét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ?

Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG BÀI HỌC

GHI CHÚ

HĐ1: Hd tìm hiểu chung về quá trình văn học

TT1: GV yêu cầu HS: Dựa vào hiểu biết và sgk hãy trình bày khái niệm về quá trình văn học?

Hs tiến hành, trả lời

GV nhận xét, chốt lại:

TT2: GV yêu cầu: Nếu các quy luật chung cả quá trình văn học?

HS dựa vào sgk trả lời

GV nhận xét, chốt lại nộ dung và minh họa bằng vd

TT3: GV hỏi: Em hiểu như thế nào về trào lưu văn học?

HS dựa vào sgk và hiểu biết của mình, trả lời

GV nhận xét, chốt:

TT4: GV giới thiệu qua một số trào lưu văn học lớn của thế giới.

Giới thiệu thêm về các trào lưu văn học của VN trong giai đoạn 1930 – 1945.

HĐ2: Hd tìm hiểu chung về phong cách văn học

TT1: GV đưa vd để gợi dẫn HS đi đến khái niệm

TT2: GV hỏi: Theo em thế nào là phong cách văn học?

HS dựa vào hiểu biết, sgk, trả lời

GV nhận xét, định hướng lại:

TT3: GV yêu cầu: Dựa vào sgk, trình bày những biểu hiện cụ thể của pcvh?, lấy 1 vd minh họa?

HS trao đổi nhóm nhỏ, phát biểu

GV nhận xét chung, chốt:

HĐ3: Củng cố

TT1: GV yêu cầu HS làm bt để củng cố bài học:

- So sánh sự khác biệt về đề tài và hình thức nghệ thuật giữa hai trào lưu văn học lãng mạn và văn học hiện thực phê phán ở VN giai đoạn 1930 – 1945?

- Nêu những nét chính trong phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh và Tố Hữu?

HS trao đổi nhóm, phát biểu

GV nhận xét, chốt lại bài học.

I. Qúa trình văn học

1. Khái niệm quá trình văn học

- Qúa trình văn học là sự hình thành, tồn tại, thay đổi, biến chuyển của toàn bộ đời sống văn học. (Khái niệm quá trình văn học chỉ sự vận động của văn học trong tổng thể ở quá khứ, hiện tại và dự báo đến tương lai).

- Quy luật chung của văn học

+ Quy luật văn học gắn với đời sống.

+ Quy luật kế thừa và cách tân.

+ Quy luật bảo lưu và tiếp biến.

2. Trào lưu văn học

- Là phong trào sáng tác tập hợp những tác giả, tác phẩm gần gũi nhau về tư tưởng, cảm hứng nghệ thuật, về nguyên tắc miêu tả hiện thực, tạo nên một dòng chảy rộng lớn, bề thế trong đời sống văn học của một dân tộc hoặc của một thời đại. (Một trào lưu văn học có nhiều khuynh hướng hoặc trường phái khác nhau).

- Các trào lưu văn học lớn:

+ Văn học phục hưng châu Âu thế kỉ XV – XVI.

+ Chủ nghĩa cổ điển Pháp thế kỉ XVII.

+ Chủ nghĩa lãng mạn ở Tây Âu hình thành sau Cách mạng tư sản Pháp 1789.

+ Chủ nghĩa hiện thực phê phán thế kỉ XIX.

+ Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa thế kỉ XX…

II. Phong cách văn học

1. Khái niệm phong cách văn học

- Phong cách văn học là những nét riêng biệt, độc đáo của một tác giả trong quá trình nhận thức và phản ánh cuộc sống, những nét độc đáo ấy thể hiện trong tất cả các yếu tố nội dung và hình thức của từng tác phẩm cụ thể.

2. Những biểu hiện cụ thể của phong cách văn học

- Giọng điệu riêng biệt, cách nhìn cách cảm có tính chất khám phá.

- Sự sáng tạo các yếu tố thuộc nội dung của tác phẩm.

- Hệ thống phương thức biểu hiện, các thủ pháp nghệ thuật mang dấu ấn riêng.

- Thống nhất trong sự đa dạng của sáng tác. Nét riêng được lặp lại và có tính chất bền vững nhất quán.

- Thống nhất từ cốt lõi nhưng triển khai phải đa dạng và luôn đổi mới.

- Có phẩm chất thẩm mĩ cao, giàu tính nghệ thuật

Tiết 1

GV lấy vd minh họa

GV lấy vd minh họa

Tiết 2

Dặn dò:

* Bài cũ: Nắm các khái niệm, chứng minh khái niệm qua pcnt của một số tác giả đã học.

* Bài mới:

Xem bt ở phần luyện tâp – sgk để chuẩn bị cho tiết bs tiếp theo.

Soạn bài «Người lái đò sông Đà»

  • Đọc văn bản, xem lại tg Nguyễn Tuân, tp «Chữ người tử tù».
  • Trả lời câu hỏi phần hướng dẫn học bài.
Đánh giá bài viết
1 3.524
Sắp xếp theo

    Giáo án Ngữ văn lớp 12

    Xem thêm