Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Sinh học 12 bài 34

Giáo án Sinh học lớp 12

Giáo án Sinh học 12 bài 34: Sự phát sinh loài người được biên soạn kỹ lưỡng nhằm giúp các em hiểu được các đặc điểm giống nhau giữa người hiện đại với các loài linh trưởng đang sinh sống, cũng như có thể giải thích được những đặc điểm thích nghi đặc trưng của loài người.

Giáo án Sinh học 12 bài 35

Giáo án Sinh học 12 bài 36

Bài 34: SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • Kiến thức:
  • Nêu được các đặc điểm giống nhau giữa người hiện đại với các loài linh trưởng đang sinh sống.
  • Giải thích được những đặc điểm thích nghi đặc trưng của loài người.
  • Giải thích được quá trình hình thành loài người Homo sapiens qua các loài trung gian chuyển tiếp.
  • Giải thích được thế nào là tiến hóa văn hóa và vai trò của tiến hóa văn hóa đối với sự phát sinh, phát triển loài người.
 • Kĩ năng: Rèn kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp.
 • Thái độ: Giáo dục HS ý thức trách nhiệm về vai trò của con người trong thế giới sống hiện nay, ý thức phòng chống các nhân tố xã hội tác động đến con người và xã hội loài người.

II. CHUẨN BỊ

 • Giáo viên: Giáo án, SGK, hình 34.1, 34.2 SGK
 • Học sinh: SGK, đọc trước bài học, sưu tầm tranh ảnh về nguồn gốc động vật của loài người.

III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Tập trung vào vấn đề quá trình tiến hóa dẫn đến hình thành loài người hiện đại và vai trò của quá trình tiến hóa văn hóa từ sau khi loài người hiện đại được hình thành.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ.

2. Kiểm tra bài cũ:

 • Dựa vào đâu để phân chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại?
 • Hóa thạch là gì và vai trò của hóa thạch?
 • Nêu các nhận xét về lịch sử phát triển của sinh giới?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và tròNội dung kiến thức

* Hoạt động 1: Tìm hiểu quá trình hình thành loài người hiện đại.

GV: Yêu cầu HS đưa ra các bằng chứng chứng tỏ nguồn gốc động vật của loài người?

Điểm giống nhau giữa người và linh trưởng qua bảng 34?

Giải thích sơ đồ cây phát sinh chủng loại của bộ linh trưởng? Từ đó rút ra kết luận về mối quan hệ giữa người và các loài linh trưởng?

HS: Vận dụng kiến thức bài 24, bảng 34, hình 34.1, thảo luận và trả lời.

GV: Liệt kê thứ tự 8 loài trong chi Homo? Loài tồn tại lâu nhất? Những loài đã bị tuyệt diệt? Thời gian tồn tại của những loài này?

Cho biết nội dung các giả thuyết về địa điểm phát sinh loài người?

HS: Ngiên cứu hình 34.2 và thông tin mục II, thảo luận nhóm và trả lời.

GV: Nhận xét, bổ sung và kết luận kiến thức cơ bản.

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI.

1. Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người.

 • Bằng chứng giải phẫu so sánh: Bộ xương chia 3 phần (đầu, mình, chi).
 • Bằng chứng phôi sinh học so sánh: Sự phát triển phôi người tái hiện nhiều đặc điểm động vật (có mang ở cổ, có đuôi ...).
 • Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử: ADN người giống ADN tinh tinh tới 98%.
 • Hiện tượng lại tổ, cơ quan thoái hóa ...

→ Kết luận: Người có nguồn gốc từ động vật.

2. Các dạng vượn người hóa thạch và quá trình hình thành loài người.

 • Loài xuất hiện sớm nhất trong chi Homo là H.habilis (người khéo léo), sau đó tiến hóa thành nhiều loài khác trong đó có H.erectus (người đứng thẳng), từ H.erectus hình thành nên loài người hiện nay H.sapiens (người thông minh).
 • Trong chi Homo đã phát hiện hóa thạch 8 loài khác nhau, chỉ có duy nhất loài người hiện nay còn tồn tại.
 • Loài người hiện đại sinh ra ở châu Phi rồi khát tán sang các châu lục khác.
Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

  Giáo án Sinh học lớp 12

  Xem thêm