Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 16: Luyện từ và câu: Câu kể

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
LUYỆN TỪ CÂU
CÂU KỂ
I Mục tiêu
Hiểu thế nào câu kể, tác dụng của câu kể.
Tìm được câu kể trong đoạn văn.
Đặt câu kể để tả, trình bày ý kiến. Nội dung câu đúng, từ ngữ trong sáng, câu
văn giàu hình ảnh, sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học
Đoạn văn bài tập 1 phần nhận xét viết sẵn trên bảng lớp.
Giấy khổ to bút dạ.
III. Hoạt động trên lớp
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định.
2.Kiểm tra bài cũ.
- Gọi 3 HS lên bảng . Mỗi HS viết 2 câu thành
ngữ , tục ngữ em biết.
- Gọi 2 HS đọc lòng các câu thành ngữ, tục ngữ
trong bài.
- Nhận xét câu thành ngữ, tục ngữ HS tìm
được cho điểm.
- HS thực hiện yêu cầu.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. Dạy- học bài mới
a) Giới thiệu bài
- Viết lên bảng câu văn: Con búp của em rất
đáng yêu .
- Hỏi + Câu văn trên bảng phải câu hỏi
không? sao?
- Câu : Con búp của em rất đáng yêu . Không
phải câu hỏi thì thuộc vào loại gì? Bài học
hôm nay giúp các em trả lời câu hỏi đó.
b) Tìm hiểu dụ
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu nội dung .
- Hãy đọc câu được gạch chân (in đậm) trong
đoạn văn trên bảng
- Hỏi + Câu những kho báu ấy đâu? là
kiểu câu gì? được dùng để làm gì?
+ Cuối câu ấy dấu gì?
Bài 2
+ Những câu văn còn lại trong đoạn văn dùng
để làm gì?
- Đọc câu văn.
+ Câu văn trên bảng không phải câu
hỏi. không từ để hỏi, không
dấu chấm hỏi.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc thành tiếng.
- Những kho báu ấy đâu?
+ Câu Những kho báu ấy đâu?
câu hỏi. được dùng để hỏi điều
mình chưa biết .
+ Câu hỏi dấu chấm hỏi
- Suy nghĩ, thảo luận cặp đôi tr lời
câu hỏi Những câu còn lại trong đoạn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Cuối mỗi câu dấu gì?
- Những câu văn các em vừa tìm được dùng
để giới thiệu , miêu tả hay kể lại một sự việc
liên quan đến nhân vật Bu-ra-ti-nô.
Bài 3
- Gọi HS đọc yêu cầu nội dung.
- Yêu cầu HS thảo luận, trả lời câu hỏi.
- Gọi HS phát biểu bổ sung.
- Nhận xét , kết luận câu trả lời đúng.
- Ba-ra-ba uống rượu đã say.
- Vừa bộ râu , lão vừa nói:
- Bắt được chàng người gỗ, ta sẽ tống vào
cái sưởi này .
- Hỏi + Câu kể dùng để làm gì?
văn dùng để:
+ Giới thiệu về Bu-ra-ti-nô : Bu-ra-ti-
một chú bằng gỗ .
- Miêu tả Bu-ra-ti-nô: Chú mũi rất
dài .
+ Kể sự việc liên quan đến Bu-ra-ti-
. Chú người gỗ được bác rùa rất tốt
bụng Toóc-ti-la tặng cho chiếc khóa
vàng để mở một kho báu.
+ Cuối mỗi câu dấu chấm.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc thành tiếng.
- 2 HS ngồi cùng bàn thảo luận.
- Tiếp nối phát biểu, bổ sung.
Kể về Ba-ra-ba.
Kể về Ba-ra-ba.
- Nêu ý kiến của Ba-ra-ba.

Giáo án Tiếng Việt lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 16: Luyện từ và câu: Câu kể là tài liệu tham khảo cho các thầy cô giảng dạy hướng dẫn các em học sinh hiểu được kiến thức thế nào là câu kể, tác dụng của câu kể và tìm hiểu câu kể trong đoạn văn. Đồng thời, biết đặt một vài câu kể để kể, tả, trình bày ý kiến. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu: Câu kể soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 2.098
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm