Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 16: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - Đồ chơi, trò chơi

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
LUYỆN TỪ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ: ĐỒ CHƠI , TRÒ CHƠI
I Mục tiêu
Biết một số trò chơi rèn luyện sức mạnh, sự khéo léo, trí tuệ.
Hiểu ý nghĩa của một số câu thành ngữ, tục ngữ nội dung liên quan đến chủ
điểm.
Biết sử dụng linh hoạt, khéo léo một số thành ngữ, tục ngữ trong những tình
huống cụ thể.
II. Đồ dùng dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ.
- Gọi HS lên bảng . Mỗi HS đặt 1 câu hỏi.
+ Khi hỏi chuyện người khác, muốn giữ phép
lịch sự cần phải chú ý những gì?
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- 3 HS lên bảng đặt câu hỏi:
+ Một câu với người trên.
+ Một câu với bạn
+ Một câu với người ít tuổi hơn mình
- 2 HS đứng tại chỗ trả lời.
- Nhận xét câu hỏi của bạn.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Gọi HS nhận xét câu bạn viết trên bảng xem
đúng mục đích không? giữ phép lịch sự khi
hỏi không ?
- Nhận xét cho điểm HS
3. Dạy học bài mới.
a) Giới thiệu bài.
- Tiết luyện từ câu hôm nay lớp mình cùng
tìm hiểu về các t chơi dân gian, cách sử dụng
một số thành ngữ, tục ngữ liên quan đến chủ
đề : Trò chơi - đồ chơi .
b) Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu
- Phát giấy bút dạ cho từng nhóm. Yêu cầu
HS hoạt động trong nhóm hoàn thành phiếu
giới thiệu với bạn về trò chơi em biết.
- Gọi nhóm xong trước dán phiếu lên bảng. Các
nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, kết luận lời giải đúng
Trò chơi rèn luyện sức mạnh
Trò chơi rèn luyện sức khéo léo
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc thành tiếng.
- Hoạt động trong nhóm 4 HS
- Nhận xét, bổ sung phiếu trên bảng:
- Chữa bài
Kéo co, vật
Nhảy dây, cò, đá cầu
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trò chơi rèn luyện trí tuệ
- Hãy giới thiệu cho bạn hiểu cách thức chơi trò
chơi của một trò chơi em biết.
Ăn quan , cờ tướng , xếp hình.
- Tiếp nối nhau giới thiệu.
dụ
+ Ăn quan: Hai người thay phiên nhau bốc những viên sỏi từ các ô nhỏ ( ô dân) lần
lượt rải trên những ô to quan) để “ăn” những viên sỏi to trên cac ô to ấy; chơi
đến khi “hết quan, tàn dân, thu dân, thu quân, bán ruộng” t kết thúc: ai ăn
được nhhiều quan hơn thì thắng.
+ cò: Dùng một chân vừa nhảy vừa di chuyển một viên sỏi, mảnh sành hay
gạch vụn ... trên những ô vuông vẽ trên mặt đất.
+ Xếp hình: Xếp những hình bằng gỗ hoặc bằng nhựa hình dạng khác nhau
thành những hinh khác nhau (người, ngôi nhà, con chó, ô tô, )
Bài 2
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Phát phiếu bút cho 2 nhóm HS. Yêu cầu HS
hoàn thành phiếu. Nhóm nào làm xong trước dán
phiếu lên bảng.
- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
- Kết luận lời giải đúng.
- 1 HS đọc thành tiếng.
- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, làm bài
vào phiếu hoặc dùng bút chì làm vở
nháp.
- Nhận xét, bổ sung.
- Đọc lại phiếu: 1 HS đọc câu tục ngữ,
1 HS đọc nghĩa của câu.

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 16: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - Đồ chơi, trò chơi giúp thầy cô hướng dẫn các em học sinh nắm vững kiến thức về một số trò chơi rèn luyện sức mạnh, sự khéo léo, trí tuệ của con người. Đồng thời, hiểu nghĩa một số thành ngữ, tục ngữ liên quan đến chủ điểm, biết sử dụng những thành ngữ, tục ngữ đó trong những tình huống cụ thể. Mời các em thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu tuần 16 soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
2 1.232
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm