Giáo án Tin học 8 bài 7: Câu lệnh lặp (Tiếp)

Giáo án Tin học 8 bài 7

Giáo án Tin học 8 bài 7: Câu lệnh lặp (Tiếp) có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần 20

Tiết: 39

BÀI 7: CÂU LỆNH LẶP (tt)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình;
  • Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần.
  • Hiểu hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước.
  • Hiểu lệnh ghép.

2. Kĩ năng: Viết đúng được lệnh lặp với số lần biết trước trong một số tình huống đơn giản.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:……………………………………………………………………………

8A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (38’) Tìm hiểu tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp.

+ GV: Đưa ra ví dụ 5 SGK để HS tìm hiểu.

+ GV: Cho HS nhắc lại về thuật toán tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên đã được học.

+ GV: Cho HS ôn lại các kiến thức liên quan đến thuật toán có sự mô tả giống với yêu cầu của ví dụ.

+ GV: Trình bày cách tính tổng N số tự nhiên đầu tiên dựa trên việc liên hệ thuật toán đã được mô tả.

+ GV: Giải thích cho HS tại sao lại sử dụng vòng lặp trong bài toán này.

+ GV: Đưa ra ví dụ minh họa.

+ GV: Yêu cầu HS vận dụng giải thích vòng lặp của cách tính trên và mô tả vòng lặp tính tổng của 5 số tự nhiên đầu tiên.

+ GV: Cho HS thực hiện thảo luận theo nhóm nhỏ trình bày các nội dung theo yêu cầu của GV.

+ GV: Cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận của mình.

+ GV: Cho các nhóm khác nhận xét bổ xung kết quả của các nhóm bạn.

+ GV: Nhận xét hướng dẫn sửa sai cho các nhóm.

+ GV: Chạy chương trình kiểm chứng cho HS quan sát.

+ GV: Thực hiện với một số tự nhiên lớn, yêu cầu HS cho nhận xét.

+ GV: Giới thiệu cho HS về kiểu khai báo mới.

+ GV: Lưu ý cho HS kiểu khai báo trong chương trình này.

+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh trong chương trình.

+ GV: Đưa ra ví dụ 6 SGK để HS tìm hiểu.

+ GV: Giới thiệu về N!.

+ GV: Tương tự ví dụ 5 yêu cầu HS chỉ ra cách tính tích N số tự nhiên đầu tiên.

+ GV: Giải thích các thực hiện tính tích của N số tự nhiên đầu tiên.

+ GV: Giải thích cho HS vì sao lại sử dụng vòng lặp trong bài toán này.

+ GV: Yêu cầu HS giải thích về vòng lặp của cách tính trên và mô tả vòng lặp tính tích của 5 số tự nhiên đầu tiên.

+ GV: Thực hiện các bước tương tự ví dụ 5 yêu cầu HS thảo luận nhóm và trình bày kết quả đạt được.

+ GV: Cho các nhóm trình bày kết quả tự nhận xét GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài học.

+ GV: Đưa ra các ví dụ minh họa và chạy chương trình kiểm chứng.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài cho HS ghi nhớ kiến thức.

+ HS: Đọc thông tin ví dụ 5 SGK để tìm hiểu về bài toán.

+ HS: Thuật toán:

1: SUM ← 0; i ß 0.

2: i ← i + 1.

3: Nếu i ≤ 100, SUM ß← SUM + i và quay lại bước 2.

4: Thông báo KQ và kết thúc.

+ HS: Cách thực hiện. Đặt một biến tổng là S, ta có:

S = 1 + 2 + 3 + ... + n.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và hiểu nội dung bài.

+ HS: Quan sát ví dụ và hiểu bài.

+ HS: Thực hiện như sau:

Lần lặp thứ

i

S := S + i

Tổng S

1

1

1

1

2

2

1 + 2

3

3

3

3 + 3

6

4

4

6 + 4

10

5

5

10 + 5

15

+ HS: Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

+ HS: Nhận xét bổ xung các ý cho nhóm bạn.

+ HS: Chú ý lắng nghe, hiểu nội dung bài học.

+ HS: Quan sát kết quả nhận được sau khi chạy chương trình.

+ HS: Kết quả có số lớn nên kiểu khai báo không đáp ứng được.

+ HS: Chú ý lắng nghe tìm hiểu về kiểu dữ liệu mới.

+ HS: Biết thêm về kiểu khai báo mới của Pascal, kiểu longint.

+ HS: Quan sát trả lời các yêu cầu của GV và tìm hiểu về ý nghĩa của câu lệnh.

+ HS: Đọc thông tin ví dụ 6 SGK để tìm hiểu về bài toán.

+ HS: Lắng nghe nhận biết.

+ HS: Thực hiện tính ta có:

N! = 1.2.3...N.

+ HS: Vận dụng kiến thực toán học thực hiện theo hướng dẫn.

+ HS: Lắng nghe và hiểu nội dung yêu cầu về cách thực hiện.

+ HS: Thực hiện như sau:

Lần lặp thứ

i

P := P*i

Tích P

1

1

1

1

2

2

1*2

2

3

3

2*3

6

4

4

6*4

24

5

5

24*5

100

+ HS: Thực hiện dưới sự điều hành của GV để tìm hiểu nội dung bài học.

+ HS: Thực hiện ví dụ và quan sát kết quả nhận được.

+ HS: Lắng nghe ghi nhớ nội dung bài học.

4. Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp.

Thuật toán:

Bước 1: SUM ß 0; i ß 0.

Bước 2: i ß i + 1.

Bước 3: Nếu i ≤ 100, SUM ß SUM + i và quay lại bước 2.

Bước 4: Thông báo KQ và kết thúc.

4. Củng cố: (5’)

  • Củng cố về cách sử dụng câu lệnh lặp.

5. Dặn dò: (1’)

  • Học bài, chuẩn bị cho nội dung bài thực hành.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 432
Sắp xếp theo

Giáo án tin học 8

Xem thêm