Giáo án Tin học 8: Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka (Tiết 4)

Giáo án Tin học 8

Giáo án Tin học 8: Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka (Tiết 4) có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần 28

Tiết: 56

QUAN SÁT HÌNH KHÔNG GIAN VỚI PHẦN MỀM YENKA

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS hiểu được các tính năng chính của phần mềm, biết cách tạo ra các hình không gian cơ bản.

2. Kĩ năng: Thông qua phần mềm HS biết và hiểu được các ứng dụng của phần mềm trong việc vẽ và minh họa các hình hình học được học trong chương trình môn Toán.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:……………………………………………………………………………

8A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (39’) Thực hành thay đổi, di chuyển, đổi màu cho hình.

* Thực hành thay đổi, di chuyển.

+ GV: Yêu cầu HS sử dụng các hình không gian phù hợp thao tác di chuyển và xếp chồng lên nhau cho phù hợp.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện di chuyển hình.

+ GV: Yêu cầu một số em lên bảng thực hiện thao tác.

+ GV: Các bạn khác thực hiện thao tác cá nhân trên máy.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các nội dung trên.

+ GV: Nhận xét hướng dẫn sửa sai.

+ GV: Yêu cầu một số HS nhận xét về kết quả đạt được.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên thao tác lại các nội dung trên.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.

+ GV: Củng cố thao tác cho HS.

* Thay đổi kích thước.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện thay đổi kích thước của các hình:

- Hình trụ.

+ HS: Hướng dẫn thực hiện các thao tác trên, làm mẫu cho HS thực hiện theo các bước.

- Hình lăng trụ tam giác.

+ HS: Hướng dẫn thực hiện các thao tác trên, làm mẫu cho HS thực hiện theo các bước.

- Hình chóp tam giác.

+ HS: Hướng dẫn thực hiện các thao tác trên, làm mẫu cho HS thực hiện theo các bước.

- Hình nón.

+ HS: Hướng dẫn thực hiện các thao tác trên, làm mẫu cho HS thực hiện theo các bước.

* Thay đổi màu cho các hình.

+ GV: Làm mẫu các thao tác tô màu cho HS quan sát nhận biết.

+ GV: Yêu cầu HS lên bảng thực hiện các bước tô màu đã được hướng dẫn.

+ GV: Sửa sai các thao tác cho HS thực hiện không tốt.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các nội dung trên.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên thao tác lại các nội dung trên.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.

+ GV: Củng cố thao tác cho HS.

+ HS: Ôn lại phần a SGK/113.

+ HS: Có thể thực hiện như hình dưới đây:

Giáo án Tin học 8: Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka (Tiết 4)

+ HS: Thực hiện các thao tác theo mẫu của GV đưa ra.

+ HS: Quan sát và sửa sai sót.

+ HS: Một số em nhận xét về các thao tác thực hiện của bạn.

+ HS: Thực hiện thao tác theo hướng dẫn để hoàn thiện kỹ năng thực hành.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện lại thao tác.

+ HS: Quan sát và nhận xét các lỗi sai và những điểm chưa tốt.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe.

+ HS: Tạo ra các hình theo yêu cầu thực hiện thao tác:

- Chọn hình trụ: Thao tác xoay tròn khối trụ. Điều khiển co dãn của khối trụ theo chiều ngang và chiều thẳng đứng.

- Chọn hình lăng trụ tam giác: Thao tác xoay tròn khối lăng trụ tam giác. Điều khiển co dãn hình lăng trụ theo chiều ngang và chiều thẳng đứng.

- Chọn hình chóp tam giác: Điều khiển co dãn toàn bộ hình chóp theo chiều ngang và thẳng đứng. Xoay khối hình chóp tam giác.

- Chọn hình nón: Thao tác xoay khối hình nón. Điều khiển co dãn của khối theo chiều ngang và chiều thẳng đứng và giữ cố định hình nón.

+ HS: Quan sát thao tác thực hiện của GV và thực hiện theo mẫu.

+ HS: Kéo thả màu ra mô hình. Kéo thả màu vào các chấm đen để tô màu.

+ HS: Thực hiện sửa các thao tác sai theo mẫu của GV.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo mẫu của GV đưa ra.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện lại thao tác.

+ HS: Quan sát và nhận xét các lỗi sai và những điểm chưa tốt.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe.

2. Thay đổi di chuyển, đổi màu cho hình.

4. Củng cố: (4’)

  • Củng cố các thao tác trong bài.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem trước nội dung phần thực hành tiếp theo của bài.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 148
Sắp xếp theo

Giáo án tin học 8

Xem thêm