Kịch bản khai mạc bầu cử hội đồng nhân dân

Mẫu kịch bản khai mạc bầu cử

Kịch bản khai mạc bầu cử hội đồng nhân dân là bài diễn văn khai mạc chuẩn bị cho buổi bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

DIỄN VĂN KHAI MẠC

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Kính thưa các vị đại biểu!

- Kính thưa toàn thể cử tri!

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nghị quyết 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh;

Hôm nay, ngày 23 tháng 05 năm 2021, trong không khí của ngày hội toàn dân, cùng với hàng triệu cử tri cả nước và cử tri các dân tộc trên địa bàn tỉnh, toàn thể cử tri Tổ bầu cử số........., xã (thị trấn)..................., huyện ........., tỉnh ........ phấn khởi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quốc hội và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân, là dịp để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước theo mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

- Thưa các vị đại biểu!

- Thưa toàn thể cử tri!

Trong những ngày vừa qua, cử tri toàn tỉnh đã nâng cao trách nhiệm, hăng hái tham gia học tập, tìm hiểu Luật bầu cử, suy nghĩ lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử. Hôm nay, mọi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu mà mình tin tưởng, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân để vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thay mặt Tổ bầu cử, tôi tuyên bố khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

Để chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới, các bạn tham khảo thêm: Bài phát biểu khai mạc bầu cử

Đánh giá bài viết
1 1.931
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài thu hoạch Xem thêm