Ma trận đề thi học kì 1 lớp 4 theo Thông tư 22

Bảng ma trận đề thi học kì 1 lớp 4

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 4 theo Thông tư 22 năm học 2017 - 2018 bao gồm bảng ma trận đề thi 5 môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lý, Tin học được VnDoc sưu tầm, biên soạn chuẩn đánh giá kỹ năng, kiến thức trong chương trình lớp 4 học kì 1. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 1 lớp 4 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng tham khảo.

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

1. Kiến thức tiếng Việt, văn học

Số câu

1

2

1

3

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,5

0,5

2. Đọc

a) Đọc thành tiếng

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

b) Đọc hiểu

Số câu

1

2

1

3

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,5

0,5

3. Viết

a) Chính tả

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

b) Đoạn, bài

(viết văn)

Số câu

1

1

Số điểm

3,0

3,0

4.

Nghe -nói

Kết hợp trong đọc và viết chính tả

Tổng

Số câu

2

1

4

1

1

2

6

3

2

Số điểm

1,0

2,0

2,0

1,0

3,0

1,0

3,0

4,0

3,0

2. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên; dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9.

Số câu

4

2

1

1

6

2

Số điểm

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

2,0

Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; diện tích, giây, thế kỉ.

Số câu

2

2

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Hình bình hành, diện tích hình bình hành.

Số câu

2

2

4

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Giải bài toán về tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

Tổng

Số câu

6

4

1

2

1

1

12

3

Số điểm

3,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

6,0

4,0

3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Sử - Địa lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

Buổi đầu dựng nước và giữ nước

Số câu

1

Số điểm

0,5

Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Nước Đại Việt thời Lý

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

1,0

Nước Đại Việt thời Trần

Số câu

1

Số điểm

0,5

Địa lí Việt Nam

Số câu

2

2

1

1

Số điểm

1,0

1,0

2,0

1,0

Tổng

Số câu

4

3

1

1

1

2

7

4

1

Số điểm

2,0

1,5

1,0

0,5

1,0

4,0

3.5

5,5

1,0

Ma trận câu hỏi môn Sử - Địa lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và câu số

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

Lịch sử

Số câu

2

2

1

1

Câu số

1,2

3,4

5

6

Địa lí

Số câu

2

2

1

1

Câu số

7,8

9,10

11

12

4. Ma trận đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

T L

TN

KQ

T L

TN

KQ

T L

TN

KQ

T L

TN

KQ

T L

1. Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2. Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

3. Con người cần gì để sống?

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

4. Vai trò của chất đạm và chất béo.

Số câu

Số điểm

5. Trao đổi chất ở người

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

6. Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng. bệnh béo phì.

Số câu

2

2

Số điểm

2,0

2,0

7. Nước, không khí

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

Tổng

Số câu

2

3

1

3

1

Số điểm

2,0

3,0

1,0

3,0

1,0

5. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4

Mạch kiến thức,

kĩ năng (Chủ đề)

Số câu

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TH

Khám phá máy tính

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

1

1

1

1

Em tập vẽ

Số câu

4

1

4

1

Số điểm

2

2

2

2

Em học gõ 10 ngón

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1

2

1

2

Học và chơi cùng máy tính

Số câu

3

3

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

10

1

1

1

10

3

Số điểm

5

2

2

1

5

5

Đánh giá bài viết
3 5.953
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 4 Xem thêm