Ngữ pháp Unit 9 lớp 7 Festivals around the world

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 9: Festivals Around The World do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh Unit 9 Festivals around the world cũng như nâng cao hiệu quả học tập. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals around the world

1. Mệnh đề trạng ngữ - Adverbial clause

Mệnh đề trạng ngữ được dùng để cung cấp thêm thông tin về thời gian, địa điểm, cách thức của một hành động.

Mệnh đề trạng ngữ thường được kết hợp với danh từ, giới từ, động từ nguyên thể.

Mệnh đề trạng ngữ dùng để trả lời các câu hỏi có từ để hỏi là “when”, “where”, “how”, “why”, “how often”.

- thời gian (time) (khi nào? when?)

Ex: The Festival of the Sun is held on June 24th.

Lễ hội Mặt trời được tổ chức vào ngày 24 tháng 6.

- địa điểm, nơi chốn (place) (ở đâu? where?)

Ex: The festival is celebrated in Peru.

Lễ hội được tổ chức tại Peru.

- mức độ thường xuyên (frequency) (bao lâu? how often?)

Ex: The festival takes place every year.

Lễ hội diễn ra hằng năm.

- lý do (reason) (tại sao? why?)

Ex: A lot of people go to Cusco, Peru, to attend the festival.

Nliiều người đến Cusco, Peru để tham gia lễ hội.

- cách thức, phương thức (manner) (làm sao? how?)

Ex: People celebrate it in a special way.

Người ăn mừng lễ hội một cách đặc biệt.

People celebrate it with street fairs and live music.

Người ăn mừng lễ hội với hội chợ đường phcí và nhạc sống.

2. Từ để hỏi trong tiếng Anh - Wh_question

Các câu hỏi với từ để hỏi cho phép người nói tim thêm thông tin về chủ đề mình quan tâm. Các từ để hỏi theo thông tin muốn tìm có thể được liệt kê như sau:

WHO: ai Who has given you this book?

Nam has given me this book.

WHAT: cái gì What is that?

It’s a pencil.

WHOM: ai Whom are you going shopping with?

I’m going shopping with Mai.

WHEN: khi nào When did you watch star Wars?

I watched Star Wars last night.

WHERE: ở đâu Where can I find fresh vegetables?

You can find them at the greengrocer’s

HOW: như thế nào How do you go to school?

I go to school by bike.

WHY: tại sao Why did you have to tell a lie to your mother?

Because I didn’t want her to be sad.

HOW OFTEN: bao lâu một lần How often do you have Maths?

I have Maths twice a week.

WHICH (one)? —> Hỏi thông tin về sự lựa chọn

Which one do you prefer dogs or cats? - Dogs.

WHOSE? —> Hỏi thông tin về sở hữu

Whose bicycle did you borrow yesterday? - Lisa's.

HOW MUCH? —> Hỏi về giá cả, lượng (không đếm được)

How much is your coat? - It's 300000 VND.

HOW MANY? —> Hỏi về lượng (đếm được)

How many posters are there on the wall? - Five.

HOW LONG? —> Hỏi về thời gian

How long does it take you from your house to the supermarket? - It is about 15 minutes.

HOW OFTEN? —> Hỏi về mức độ thường xuyên

How often do you go shopping? - Twice a month.

HOW FAR? —> Hỏi về khoảng cách What kind (of)? —> Yêu cầu mô tả thông tin

How far is it from your house to your school? It's about 5 kilometres.

Trên đây là toàn bộ Cấu trúc Tiếng Anh Unit 9 SGK Tiếng Anh 7 mới Festivals around the world. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo thêm tài liệu luyện tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
26 10.392
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm