Phân phối chương trình môn Thể Dục lớp 2

Chương trình môn Thể Dục lớp 2

Phân phối chương trình môn Thể Dục lớp 2 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy, giúp các thầy cô chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Nội dung chương trình học môn Thể Dục 2

TUẦN

BÀI DẠY

CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG

1

1

Giới thiệu chương trình,

Trò chơi : “Diệt các con vật có hại”

1 TIẾT

2

Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số

Trò chơi : “Diệt các con vật có hại”

1 TIẾT

2

3

Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng, dồn hàng

Trò chơi: Qua đường lội

1 TIẾT

4

Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng, dồn hàng

Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi

1 TIẾT

3

5

Quay phải, quay trái

Trò chơi: Qua đường lội

1 TIẾT

6

Quay phải, quay trái. Động tác vươn thở và Tay của bài thể dục phát triển chung

Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi

1 TIẾT

4

7

Động tác chân. Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ

1 TIẾT

8

Động tác lườn. Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ

1 TIẾT

5

9

Ôn 4 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ

1 TIẾT

10

Động tác bụng. Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ

1 TIẾT

6

11

Ôn 5động tác của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ

1 TIẾT

12

Ôn 5động tác của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ

1 TIẾT

7

13

Động tác toàn thân. Trò chơi: Bịt mắt bắt dê

1 TIẾT

14

Động tác nhảy. Trò chơi: Bịt mắt bắt dê

1 TIẾT

8

15

Động tác điều hòa. Trò chơi: Bịt mắt bắt dê

1 TIẾT

16

Ôn bài thể dục phát triển chung

1 TIẾT

9

17

Ôn bài thể dục phát triển chung điểm số 1– 2 theo đội hình hàng dọc

1 TIẾT

18

Ôn bài thể dục phát triển chung điểm số 1– 2 theo đội hình hàng ngạng

1 TIẾT

10

19

Ôn bài thể dục phát triển chung .

Trò chơi: Bỏ khăn

1 TIẾT

20

Ôn bài thể dục phát triển chung điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn. Trò chơi: Bỏ khăn

1 TIẾT

11

21

Đi thường theo nhịp.Trò chơi: Bỏ khăn

1 TIẾT*

22

Đi thường theo nhịp. Trò chơi: Bỏ khăn

1 TIẾT*

12

23

Đi thường theo nhịp

Trò chơi: Nhóm ba, nhóm bảy

1 TIẾT*

24

Đi thường theo nhịp

Trò chơi: nhóm ba, nhóm bảy

1 TIẾT*

13

25

Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn.

Trò chơi : Bịt mắt bắt dê

1 TIẾT

26

Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn

Trò chơi; Nhóm ba, nhóm bảy

1 TIẾT

14

27

Đi thường theo nhịp

Trò chơi: Vòng tròn

1 TIẾT

28

Đi thường theo nhịp

Trò chơi: Vòng tròn

1 TIẾT

15

29

Đi thường theo nhịp

Trò chơi: Đi thường theo nhịp

Trò chơi: Vòng tròn

1 TIẾT

30

Ôn bài thể dục phát triển chung

Trò chơi: Vòng tròn

1 TIẾT

16

31

Trò chơi: Vòng tròn và Nhóm ba, nhóm bảy

1 TIẾT

32

Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi và Vòng tròn

1 TIẾT

17

33

Trò chơi: Bịt mắt bắt dê và Nhóm ba, nhóm bảy.

1 TIẾT

34

Trò chơi: Vòng tròn và Bỏ khăn

1 TIẾT

18

35

Trò chơi: Vòng tròn và nhanh lên bạn ơi

1 TIẾT

36

Ôn tập học kì I

GHI CHÚ: * Thực hiện theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Giáo án thể dục lớp 2:

Ngoài Phân phối chương trình môn Thể Dục lớp 2 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
11 13.864
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Thể dục 2

Xem thêm