Phân phối chương trình môn Toán lớp 2 VNEN

Phân phối chương trình dạy học Toán lớp 2 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy, giúp các thầy cô chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Phân phối chương trình dạy học lớp 2 học kì 1 (Tuần 1 - 18)

Bài

Số tiết

Bài 1. Ôn tập các số đến 100

2

Bài 2. Số hạng – Tổng

2

Bài 3.

Đề – xi – mét

2

Bài 4. Số bị trừ – Số trừ - Hiệu

2

Bài 5. Luyện tập chung

2

Bài 6. Em đã học được những gì

1

Bài 7. Em thực hiện phép tính dạng 36 + 24; 26 + 4 như thế nào?

3

Bài 8. Bài toán về nhiều hơn

2

Bài 9. 9 cộng với một số: 9 + 5

2

Bài 10. Em thực hiện phép tính dạng 49 + 25; 29 + 5 như thế nào?

2

Bài 11. Hình chữ nhật. Hình tứ giác

1

Bài 12. 8 cộng với một số: 8 + 5

2

Bài 13. Em thực hiện phép tính dạng 38 + 25; 28 + 5 như thế nào?

2

Bài 14. Em ôn lại những gì đã học

1

Bài 15. Bài toán về ít hơn

2

Bài 16.

Ki – lô - gam

2

Bài 17. Em ôn lại những gì đã học

1

Bài 18. 7 cộng với một số: 7 + 5

2

Bài 19. Em thực hiện phép tính dạng 47 + 25; 47 +5 như thế nào?

2

Bài 20. Lít

2

Bài 21. 6 cộng với một số: 6 + 5

2

Bài 22. Em thực hiện phép tính dạng 36 + 15; 26 + 5 như thế nào?

2

Bài 23. Bảng cộng

2

Bài 24. Phép cộng có tổng bằng 100

2

Bài 25. Em đã học được những gì?

1

Bài 26. Tìm một số hạng trong một tổng

2

Bài 27. Đường thẳng

2

Bài 28. Số tròn chục trừ đi một số

1

Bài 29. 11 trừ đi một số: 11 – 5

2

Bài 30. Em thực hiện phép tính dạng 51 – 15; 31 – 5 như thế nào?

2

Bài 31. Ngày, giờ. Thực hành xem đồng hồ

2

Bài 32. 12 trừ đi một số: 12 – 8

2

Bài 33. Em thực hiện phép tính dạng 52 - 28; 32 - 8 như thế nào?

2

Bài 34. Tìm số bị trừ

1

Bài 35. 13 trừ đi một số: 13 – 5

2

Bài 36. Em thực hiện phép tính dạng 53 - 15; 33 - 5 như thế nào?

2

Bài 37. Em ôn lại những gì đã học

1

Bài 38. 14 trừ đi một số: 14 – 5

2

Bài 39. Em thực hiện phép tính dạng 54 – 18; 34 – 8 như thế nào?

2

Bài 40. Em ôn lại những gì đã học

1

Bài 41. 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

2

Bài 42. Em thực hiện phép tính dạng 55; 56; 57; 58 trừ đi một số như thế nào?

2

Bài 43. Em ôn lại các bảng trừ

1

Bài 44. Em thực hiện phép tính dạng 100 trừ đi một số như thế nào?

2

Bài 45. Tìm số trừ

1

Bài 46. Ngày, tháng.Thực hành xem lịch

2

Bài 47. Em ôn tập về phép cộng và phép trừ

3

Bài 48. Em ôn tập về hình học và đo lường

2

Bài 49. Em ôn tập về giải toán

2

Bài 50. Em ôn lại những gì đã học

2

Bài 51: Em đã học được những gì?

1

Phân phối chương trình dạy học lớp 2 học kì 2 (Tuần 19 – 35)

Tên bài

Số tiết

Bài 52: Phép nhân

2

Bài 53: Thừa số -Tích

1

Bài 54:

Bảng nhân 2

2

Bài 55: Bảng nhân 3

2

Bài 56: Bảng nhân 4

2

Bài 57: Luyện tập chung

1

Bài 58: Bảng nhân 5

2

Bài 59. Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

2

Bài 60. Em đã học được những gì ?

1

Bài 61. Phép chia

2

Bài 62. Bảng chia 2. Một phần hai

2

Bài 63. Luyện tập

1

Bài 64. Số bị chia - Số chia – Thương

1

Bài 65. Bảng chia 3. Một phần ba

2

Bài 66. Luyện tập

1

Bài 67. Tìm một thừa số của phép nhân

1

Bài 68. Bảng chia 4. Một phần tư

2

Bài 69. Luyện tập

1

Bài 70. Em ôn lại những gì đã học

2

Bài 71. Bảng chia 5. Một phần năm

2

Bài 72. Luyện tập

1

Bài 73. Giờ, phút. Thực hành xem đồng hồ

2

Bài 74. Luyện tập

1

Bài 75. Tìm số bị chia

2

Bài 76. Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

2

Bài 77. Số 1 và số 0 trong phép nhân và phép chia

2

Bài 78. Em ôn lại những gì đã học

2

Bài 79. Em đã học được những gì ?

1

Bài 80. Đơn vị, chục, trăm, nghìn. So sánh các số tròn trăm

2

Bài 81. Các số tròn chục từ 110 đến 200. Các số từ 101 đến 110

2

Bài 82. Các số từ 111 đến 200. Các số có ba chữ số

2

Bài 83. So sánh các số có ba chữ số

2

Bài 84. Mét

2

Bài 85. Ki –lô-mét ; Mi-li-mét.

3

Bài 86. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

1

Bài 87. Em ôn lại những gì đã học

1

Bài 88. Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

2

Bài 89. Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

2

Bài 90. Em ôn lại những gì đã học

1

Bài 91. Em ôn lại những gì đã học

2

Bài 92. Em đã học được những gì ?

1

Bài 93. Em ôn tập về các số trong phạm vi 1000

2

Bài 94. Em ôn tập về phép cộng và phép trừ

2

Bài 95. Em ôn tập về phép nhân và phép chia

Bài 96. Em ôn tập về đại lượng

2

Bài 97. Em ôn tập về hình học

2

Bài 98. Em ôn lại những gì đã học

2

Bài 99. Em ôn lại những gì đã học

2

Bài 100. Em đã học được những gì?

1

Ngoài Phân phối chương trình dạy học Toán lớp 2 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
3 8.657
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 2

Xem thêm