Phân phối chương trình môn Tin học lớp 9

Phân phối chương trình lớp 9 môn Tin học

Nhằm giúp cho các thầy cô thuận tiện trong việc soạn và giảng dạy, VnDoc xin giới thiệu bài Phân phối chương trình môn Tin học lớp 9. Hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp ích cho các thầy cô giáo trong soạn giáo án môn Tin lớp 9. Mời các thầy cô cùng tham khảo

Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

Tuần

Tiết

Tên bài dạy

Ghi chú

HỌC KỲ I

1

1, 2

Chương 1:

Mạng máy tính và Internet.

Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính.

- Biết sự cần thiết phải kết nối các máy tính thành mạng để trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên máy tính.

- Biết các thành phần cơ bản của mạng máy tính.

- Có được một số hiểu biết ban đầu về một số loại mạng máy tính: mạng có dây, mạng không dây, LAN, WAN.

- Biết vai trò khác nhau của máy chủ và máy trạm trong mạng máy tính theo mô hình khách - chủ.

2

3, 4

Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet.

- Biết được khái niệm Internet là một mạng kết nối các mạng máy tính khác nhau trên thế giới.

- Biết một số dịch vụ cơ bản của Internet và lợi ích của chúng.

- Biết làm thế nào để một máy tính kết nối vào Internet.

3

5, 6

Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet.

- Biết Internet là một kho dữ liệu khổng lồ từ hàng triệu máy chủ thông tin trên toàn thế giới.

- Biết các khái niệm hệ thống WWW, trang web và website, địa chỉ trang web và địa chỉ website.

- Biết trình duyệt là công cụ được sử dụng để truy cập web.

- Biết có thể sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin và hình ảnh trên Internet.

4

7, 8

Bài Thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập Web.

- Làm quen với một số chức năng của trình duyệt Firefox.

-Truy cập được một số trang webtrình duyệt Firefox để đọc thông tin và duyệt các trang web thông qua các liên kết.

5

9, 10

Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet.

- Tìm kiếm thông tin trên Internet nhờ máy tìm kiếm thông tin bằng từ khóa.

6

11, 12

Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử.

- Biết khái niệm thư điện tử và quy trình hoạt động của hệ thống thư điện tử.

- Biết các khả năng và các bước cần thực hiện để sử dụng thư điện tử.

7

13, 14

Bài Thực hành 3: Sử dụng thư điện tử.

- Thực hiện được việc đăng kí hộp thư điện tử miễn phí.

- Biết mở hộp thư điện tử đã đăng kí, đọc, soạn và gửi thư điện tử.

8

15

- Ôn tập.

8

16

- Kiểm tra 1 tiết.

Thực hành (Tạo trang Web và gửi thư điện tử)

9

17, 18

Chương 2: Một số vấn đề xã hội của Tin Học.

Bài 6: Bảo vệ thông tin máy tính.

- Biết được sự cần thiết phải bảo vệ thông tin và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới an toàn thông tin máy tính.

- Biết khái niệm Virus máy tính và tác hại của virus máy tính.

- Biết được các con đường lây lan của vius máy tính để có những biện pháp phòng ngừa thích hợp.

10

19, 20

Bài Thực hành 5: Sao lưu dự phòng và quét virus.

- Biết thực hiện thao tác sao lưu các tệp/thư mục bằng cách sao chép thông thường.

- Thực hiện quét virus bằng phần mềm diệt virus.

11

21, 22

Bài 7: Tin học và xã hội.

- Nhận thức được ngày nay tin học và máy tính là động lực cho sự phát triển của xã hội.

- Biết được xã hội tin học hóa là nền tảng cơ bản cho sự phát triển nền kinh tế tri thức.

- Nhận thức được thông tin là tài sản chung của mọi người, của toàn xã hội và mỗi cá nhân trong xã hội tin học hóa cần có trách nhiệm đối với thông tin được đưa lên mạng và Internet.

12

23, 24

Chương 3: Phần mềm trình chiếu.

Bài 8: Phần mềm trình chiếu.

- Biết được mục đích sử dụng các công cụ hỗ trợ trình bày và phần mềm trình chiếu là công cụ hỗ trợ hiệu quả nhất.

- Biết được một số chức năng chính của phần mềm trình chiếu nói chung.

- Biết một số lĩnh vực có thể sử dụng phần mềm trình chiếu một cách hiệu quả.

13

25, 26

Bài 9: Bài trình chiếu.

- Biết bài trình chiếu gồm các trang chiếu và một số thành phần có thể có của một trang chiếu.

- Biết được các mẫu nội dung trên trang chiếu và phân biệt được các mẫu, cũng như tác dụng của chúng.

- Nhận biết được các thành phần trên giao diện của phần mềm trình chiếu PowerPoint.

- Biết nhập văn bản vào các khung văn bản có sẵn trên trang chiếu.

14

27

- Ôn tập.

14

28

- Kiểm tra 1 tiết.

Lý thuyết

15, 16

29, 30, 31

Bài Thực hành 6: Bài trình chiếu đầu tiên của em.

- Khởi động và kết thúc PowerPoint, nhận biết màn hình làm việc của PowerPoint.

- Tạo thêm được trang chiếu mới, nhập nội dung văn bản trên trang chiếu và hiển thị bài trình chiếu trong các chế độ hiển thị khác nhau.

- Tạo được bài trình chiếu gồm vài trang chiếu đơn giản.

16, 17

32, 33

Bài 10: Màu sắc trên trang chiếu.

- Biết vai trò của màu nền trang chiếu và cách tạo màu nền cho các trang chiếu.

- Biết một số khả năng định dạng văn bản trên trang chiếu.

- Biết tác dụng của mẫu bài trình chiếu và cách áp dụng.

- Biết được các bước cơ bản để tạo nội dung cho bài trình chiếu.

17

34

- Ôn tập HK I

18

35,36

- Kiểm tra học kì I

HỌC KỲ II

19

37,38

Bài Thực hành 7: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu.

- Tạo được màu nền hoặc ảnh nền cho các trang chiếu.

- Thực hiện được các thao tác định dạng văn bản trên trang chiếu.

- Áp dụng các mẫu bài trình chiếu có sẵn.

20

39,40

Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu.

- Biết được vai trò của hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu và cách chèn các đối tượng đó vào trang chiếu.

- Biết được một số thao tác cơ bản để xử lí các đối tượng được chèn vào trang chiếu như thay đổi vị trí, kích thước của đối tượng.

- Biết làm việc với bày trình chiếu trong chế độ sắp xếp và thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển trang chiếu.

21, 22

41,42, 43

Bài Thực hành 8: Trình bày thông tin bằng hình ảnh.

- Chèn được hình ảnh vào trang chiếu.

22, 23

44,45

Bài 12: Tạo các hiệu ứng động.

- Biết vai trò và tác dụng của các hiệu ứng động khi trình chiếu và phân biệt được hai dạng hiệu ứng động.

- Biết tạo các hiệu ứng động có sẵn cho bài trình chiếu và sử dụng khi trình chiếu.

- Biết sử dụng các hiệu ứng động một cách hợp lí.

23, 24

46,47, 48

Bài Thực hành 9: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động.

- Tạo được các hiệu ứng động cho các trang chiếu.

25, 26

49,50, 51, 52

Bài Thực hành 10: Thực hành tổng hợp.

- Ôn luyện những kiến thức và kĩ năng đã học trong các bài trước.

- Tạo được bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn.

27

53

- Ôn tập.

27

54

- Kiểm tra 1 tiết.

Kiểm tra thực hành

28, 29

55,56, 57, 58

Chương 4: Đa phương tiện.

Bài 13: Thông tin đa phương tiện.

- Biết khái niệm đa phương tiện và ưu điểm của đa phương tiện.

- Biết các thành phần của đa phương tiện.

- Biết một số lĩnh vực ứng dụng của đa phương tiện trong cuộc sống.

30

59, 60

Bài 14: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động.

- Biết nguyên tắc tạo các hình ảnh động.

- Biết khả năng tạo ảnh động của chương trình Beneton Movie GIF và các thao tác cần thực hiện để tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF.

31

61, 62

Bài thực hành 11: Tạo ảnh động đơn giản.

- Làm quen với phần mềm tạo ảnh động Beneton Movie GIF.

- Tạo được một vài ảnh động đơn giản bằng Beneton Movie GIF.

32,33

63, 64, 65

Bài Thực hành 12: Tạo sản phẩm đa phương tiện.

- Tạo được sản phẩm đa phương tiện đơn giản bằng phần mềm Power Point.

33

66

- Ôn tập.

34

67

- Kiểm tra 1 tiết.

34

68

- Ôn tập HKII.

35

69, 70

- Kiểm tra học kì II.

....................................

Ngoài Phân phối chương trình môn Tin học lớp 9. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 5.670
Sắp xếp theo

Văn bản giáo dục

Xem thêm