Kế hoạch giảng dạy Tin học 9 năm học 2020 - 2021

Kế hoạch giảng dạy lớp 9 môn Tin học

Kế hoạch giảng dạy Tin học 9 năm học 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Kế hoạch giảng dạy cả năm dựa vào kế hoạch này các thầy cô giáo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Sau đây là tài liệu mời quý thầy cô tải về tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

I. Điều chỉnh nội dung dạy học (Rà soát, đối chiếu nội dung các bài học trong sách giáo khoa với các chủ đề tương ứng trong chương trình môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành để tinh giản những nội dung dạy học vượt quá yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình; bổ sung, cập nhật những thông tin mới thay cho những thông tin đã cũ, lạc hậu)

STT

Mục

Tinh giản

Bổ sung, cập nhật

Ghi chú

Nội dung

Lý do

Nội dung

Lý do

1

Bài đọc thêm 1. Vài nét về sự phát triển của Internet.

Cả bài

SGK cũ

Không dạy. Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu.

2

Bài thực hành 4. Tạo trang web đơn giản.

Bài đọc thêm 3. Trang web và ngôn ngữ HTML

Cắt bỏ

SGK cũ

3

Bài đọc thêm 4. Lược sử của virus.

Cả bài

SGK cũ

Không dạy. Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu.

4

Bài 5. Tạo trang web bằng phần mềm web Kompozer.

Cắt bỏ

SGK cũ

Thay cả bài

5

Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động.

Cắt bỏ

SGK cũ

Bài 13. Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh AUDACITY

SGK mới

Thay cả bài

6

Bài thực hành 11. Tạo ảnh động đơn giản.

Cắt bỏ

SGK cũ

Bài thực hành 10: Tạo sản phẩm âm thanh AUDACITY

SGK mới

Thay cả bài

7

Bài thực hành 12. Tạo sản phẩm đa phương tiện.

Bài đọc thêm 9. Làm quen với phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity

Cắt bỏ

SGK cũ

Bài 14. Thiết kế phim bằng phần mềm Movie maker

Bài thực hành 11: Tạo Video ngắn bằng Movie maker

SGK mới

Thay cả bài

II. Thiết kế bài học theo chủ đề (Dựa trên các chủ đề trong chương trình môn học, tích hợp các bài học có liên quan sau khi tinh giản để thiết kế bài học theo chủ đề với các hoạt động học cơ bản: mở đầu (xác định vấn đề), hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng).

STT

Mục

Tích hợp, sắp xếp lại theo bài học

Ghi chú

Nội dung

Lý do

1

2

III. Xây dựng khung kế hoạch giáo dục môn học (theo từng khối lớp, được trình bày thành bảng các bài học đã được xây dựng sau khi tinh giản nội dung và sắp xếp theo thời gian thực hiện. Mỗi bài học nêu rõ tên bài và mạch nội dung kiến thức; yêu cầu cần đạt (theo chương trình môn học); thời lượng dạy học; hình thức tổ chức dạy học phù hợp với từng nội dung).

STT

Tên bài học

Mạch nội dung kiến thức

Yêu cầu cần đạt

Thời lượng

Hình thức tổ chức dạy học

Ghi chú

1

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

Mạng máy tính

Biết được sự cần thiết phải kết nối các máy tính thành mạng để trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên máy tính.

Biết các thành phần cơ bản của mạng máy tính.

Có được một số hiểu biết ban đầu về một số loại mạng máy tính: mạng có dây, mạng không dây, LAN, WAN.

Biết vai trò khác nhau của máy chủ và máy trạm trong mạng máy tính theo mô hình khách - chủ.

1-2

Dạy học trên lớp với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

2

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

Mạng máy tính

Biết được khái niệm Internet là một mạng kết nối các mạng máy tính khác nhau trên thế giới.

Biết một số dịch vụ cơ bản của Internet và lợi ích của chúng.

Biết làm thế nào để một máy tính kết nối vào Internet.

3-4

Dạy học trên lớp với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

3

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Mạng máy tính

Biết Internet là một kho dữ liệu khổng lồ từ hàng triệu máy chủ thông tin trên toàn thế giới.

Biết các khái niệm hệ thống WWW, trang web và website, địa chỉ trang web và địa chỉ website.

Biết trình duyệt là công cụ được sử dụng để truy cập web.

Biết có thể sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin và hình ảnh trên Internet.

5-6

Dạy học trên lớp với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

4

Bài thực hành 1. Sử dụng trình duyệt để truy cập web

Mạng máy tính

Làm quen với một số chức năng của trình duyệt Cốc Cốc.

Truy cập được một số trang web bằng trình duyệt Cốc Cốc để đọc thông tin và duyệt các trang web thông qua các liên kết.

7-8

Thực hành trên máy: Thực hành cá nhân.

5

Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet

Mạng máy tính

Tìm kiếm được thông tin trên Internet nhờ máy tìm kiếm thông tin bằng từ khoá.

Biết cách tìm kiếm với Google.

9-10

Thực hành trên máy: Thực hành cá nhân hoặc nhóm.

7

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Mạng máy tính

Biết khái niệm thư điện tử và quy trình hoạt động của hệ thống thư điện tử.

Biết các khả năng và các bước cần thực hiện để sử dụng thư điện tử.

11-12

Dạy học trên lớp với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

8

Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử

Mạng máy tính

Thực hiện được việc đăng kí hộp thư điện tử miễn phí.

Biết mở hộp thư điện tử đã đăng kí, đọc, soạn và gửi thư điện tử.

13-14

Thực hành trên máy: Thực hành cá nhân hoặc nhóm

9

Ôn tập chương 1

Mạng máy tính

Ôn tập củng cố kiến thức chương 1. Chuẩn bị tốt cho kiểm tra.

15

Dạy học trên lớp với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

10

Kiểm tra 1 tiết

Kiểm tra chương 1

Kiểm tra đánh giá những kiến thức, kỹ năng trong nội dung Mạng máy tính

16

Kiểm tra lý thuyết hoặc kiểm tra thực hành.

11

Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính

Một số vấn đề xã hội của tin học

Biết các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới an toàn thông tin máy tính và sự cần thiết phải bảo vệ thông tin máy tính.

Biết khái niệm virus máy tính và tác hại của virus máy tính.

Biết các con đường lây lan của virus máy tính và nguyên tắc phòng ngừa.

17-18

Dạy học trên lớp với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

12

Bài thực hành 4. Sao lưu dự phòng và quét virus

Một số vấn đề xã hội của tin học

Thực hiện được thao tác sao lưu các tệp/thư mục bằng cách sao chép thông thường.

Thực hiện quét virus máy tính bằng phần mềm diệt virus.

19-20

Thực hành trên máy: Thực hành cá nhân hoặc nhóm.

13

Bài 6. Tin học và xã hội

Một số vấn đề xã hội của tin học

Nhận thức được tin học và máy tính là động lực cho sự phát triển xã hội.

Biết được xã hội tin học hoá là nền tảng cơ bản cho sự phát triển nền kinh tế tri thức.

Biết được sự phát triển các ứng dụng của CNTT, Internet, các hệ thống thông minh và tự động hoá cũng như vạn vật kết nối Internet (IoT) là những yếu tố quan trọng dẫn tới sự hình thành và phát triển CMCN 4.0.

Nhận thức được thông tin là tài sản chung của mọi người, của toàn xã hội và mỗi cá nhân trong xã hội tin học hoá cần có trách nhiệm đối với thông tin được đưa lên mạng.

21-22

Dạy học trên lớp với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

14

Ôn tập

Ôn tập chương 2

Ôn tập củng cố kiến thức chương 2. Chuẩn bị tốt cho kiểm tra.

23

Dạy học trên lớp với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

15

Kiểm tra 1 tiết

Kiểm tra chương 2

Kiểm tra đánh giá những kiến thức, kỹ năng trong nội dung chương 2

24

Kiểm tra lý thuyết hoặc thực hành.

16

Bài 7. Phần mềm trình chiếu là gì?

Phần mềm trình chiếu

Biết được mục đích sử dụng các công cụ hỗ trợ trình bày và phần mềm trình chiếu là công cụ hỗ trợ trình bày hiệu quả nhất.

Biết được một số chức năng chính của phần mềm trình chiếu nói chung.

Biết khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint và một số thành phần chính trên cửa sổ của PowerPoint.

Biết một số lĩnh vực có thể sử dụng phần mềm trình chiếu một cách hiệu quả.

25-26

Dạy học trên lớp với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

17

Bài 8. Bài trình chiếu

Phần mềm trình chiếu

Biết được bài trình chiếu gồm các trang chiếu và một số thành phần nội dung có thể có của một trang chiếu.

Biết được các kiểu bố trí nội dung khác nhau trên trang chiếu và phân biệt được các mẫu bố trí, cũng như tác dụng của chúng.

Nhận biết được các thành phần trên giao diện của phần mềm trình chiếu PowerPoint.

Biết nhập nội dung văn bản vào các khung văn bản có sẵn trên trang chiếu.

27-28

Dạy học trên lớp với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

18

Bài thực hành 5: Bài trình chiếu đầu tiên của em

Phần mềm trình chiếu

Khởi động và kết thúc PowerPoint, nhận biết màn hình làm việc của PowerPoint.

Tạo thêm được trang chiếu mới, nhập được nội dung văn bản trên trang chiếu và hiển thị bài trình chiếu trong các chế độ trình chiếu khác nhau.

Tạo được bài trình chiếu gồm vài trang chiếu đơn giản.

29-30

Thực hành trên máy: Thực hành cá nhân hoặc nhóm.

19

Bài 9. Định dạng trang chiếu

Phần mềm trình chiếu

Biết vai trò của màu nền trang chiếu và cách tạo màu nền cho các trang chiếu.

Biết một số khả năng định dạng văn bản trên trang chiếu.

Biết tác dụng của mẫu định dạng và cách áp dụng cho bài trình chiếu.

Biết được các bước cơ bản để tạo nội dung cho bài trình chiếu.

31-32

Dạy học trên lớp với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

20

Bài thực hành 6: Thêm màu sắc và định dạng trang chiếu

Phần mềm trình chiếu

Tạo được màu nền cho các trang chiếu.

Thực hiện được các thao tác định dạng văn bản trên trang chiếu.

Áp dụng được các mẫu định dạng cho các trang chiếu và cả bài trình chiếu.

33-34

Thực hành trên máy: Thực hành cá nhân hoặc nhóm.

21

Ôn tập học kỳ 1.

Ôn tập HK1

Ôn tập củng cố kiến thức học trong học kỳ 1. Chuẩn bị tốt cho kiểm tra HK1.

35

Dạy học trên lớp với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

22

Kiểm tra học kỳ 1.

Kiểm tra HK1

Kiểm tra, đánh giá những kiến thức, kỹ năng đạt được trong HK1.

36

Kiểm tra lý thuyết hoặc kiểm tra thực hành.

23

Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Phần mềm trình chiếu

Biết được vai trò của hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu và cách chèn các đối tượng đó vào trang chiếu.

Biết được một số thao tác cơ bản để xử lí các đối tượng được chèn vào trang chiếu như thay đổi vị trí, kích thước, thay đổi vị trí lớp chứa đối tượng.

Biết làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp và thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển trang chiếu.

37-38

Dạy học trên lớp với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

24

Bài thực hành 7: Trình bày thông tin bằng hình ảnh

Phần mềm trình chiếu

Chèn được hình ảnh vào các trang chiếu và thực hiện được một số thao tác xử lí hình ảnh.

39-40

Thực hành trên máy: Thực hành cá nhân hoặc nhóm.

25

Bài 11. Tạo các hiệu ứng động

Phần mềm trình chiếu

Biết vai trò và tác dụng của các hiệu ứng động khi trình chiếu và phân biệt được hai dạng hiệu ứng động.

Biết tạo các hiệu ứng động có sẵn cho bài trình chiếu và sử dụng khi trình chiếu.

Biết sử dụng các hiệu ứng động một cách hợp lí.

41-42

Dạy học trên lớp với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

26

Bài thực hành 8. Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động.

Phần mềm trình chiếu

Tạo được các hiệu ứng động cho các trang chiếu.

43-46

Thực hành trên máy: Thực hành cá nhân hoặc nhóm.

27

Bài thực hành 9. Thực hành tổng hợp.

Phần mềm trình chiếu

Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học.

47-50

Thực hành trên máy: Thực hành cá nhân hoặc nhóm.

28

Ôn tập chương 3.

Kiến thức, kỹ năng chương 3

Ôn tập củng cố kiến thức chương 3. Chuẩn bị tốt cho kiểm tra.

51

Dạy học trên lớp với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

29

Kiểm tra 1 tiết.

Kiểm tra kiến thức, kỹ năng chương 3

Kiểm tra đánh giá những kiến thức, kỹ năng nội dung chương 3

52

Kiểm tra lý thuyết hoặc thực hành.

30

Bài 12. Thông tin đa phương tiện.

Đa phương tiện

Biết khái niệm đa phương tiện và ưu điểm của đa phương tiện.

Biết các thành phần của đa phương tiện.

Biết một số lĩnh vực ứng dụng của đa phương tiện trong cuộc sống.

53-54

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

31

Bài 13. Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh AUDACITY

Đa phương tiện

Biết nguyên tắc chính tạo ra các tệp âm thanh.

Biết sử dụng phần mềm để tạo ra một sản phẩm âm thanh hoàn chỉnh bằng phần mềm Audacity.

55-56

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

32

Bài thực hành 10: Tạo sản phẩm âm thanh AUDACITY

Đa phương tiện

Làm quen với phần mềm xử lí âm thanh Audacity.

Tạo được một vài sản phẩm âm thanh hoàn chỉnh bằng Audacity

57-59

Thực hành cá nhân trên máy.

33

Bài 14. Thiết kế phim bằng phần mềm Movie maker

Đa phương tiện

Biết nguyên tắc và cấu trúc một tệp video (phim) hoàn chỉnh.

Biết sử dụng phần mềm để kiến tạo một dự án phim hoàn chỉnh.

60-61

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

34

Bài thực hành 11: Tạo Video ngắn bằng Movie maker

Đa phương tiện

Làm quen với giao diện phần mềm Movie Maker.

Tạo được sản phẩm video đơn giản, hoàn chỉnh bằng phần mềm Movie Maker

62-65

Thực hành cá nhân trên máy.

35

Ôn tập

Kiến thức, kỹ năng toàn bộ chương 4

Ôn tập củng cố kiến thức, kỹ năng trong chương 4. Chuẩn bị tốt cho kiểm tra.

66

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

36

Kiểm tra 1 tiết

Kiến thức, kỹ năng chương: Đa phương tiện

Kiểm tra đánh giá những kiến thức, kỹ năng nội dung chương 4.

67

Kiểm tra thực hành cá nhân trên máy.

37

Ôn tập học kỳ 2

Kiến thức trong chương 3, 4

Ôn tập củng cố kiến thức, kỹ năng học trong học kỳ 2. Chuẩn bị tốt cho kiểm tra HK2.

68-69

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức: Dạy học cả lớp hoặc dạy học nhóm, cá nhân.

38

Kiểm tra học kỳ 2

Kiến thức phần mềm trình chiếu và đa phương tiện

Kiểm tra, đánh giá những kiến thức, kỹ năng đạt được trong HK2, cả năm.

70

Kiểm tra lý thuyết hoặc kiểm tra thực hành.

Trên đây VnDoc đã chia sẻ Kế hoạch giảng dạy Tin học 9 năm học 2020 - 2021. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài giảng sắp tới tốt hơn

.........................................

Ngoài Kế hoạch giảng dạy Tin học 9 năm học 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Lý thuyết Sinh học 9, Chuyên đề Sinh học 9, Giải bài tập Sinh học 9 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
1 1.314
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Tin học 9 Xem thêm