So sánh lương giáo viên Mầm non trước và sau 20/3/2021

So sánh lương mới từ 20/3/2021 và lương cũ của giáo viên

Khi Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 20/3/2021 tới đây, một trong những vấn đề được giáo viên mầm non công lập quan tâm nhất là chuyển xếp lương khi bổ nhiệm hạng chức danh mới. Liệu có thay đổi gì so với lương cũ không? Mời các bạn tham khảo bài viết để So sánh lương giáo viên Mầm non trước và sau 20/3/2021.

Căn cứ:

Nội dung nổi bật của 04 Thông tư mới là thay đổi cách xếp hạng và xếp lương của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Theo đó, lương của giáo viên có nhiều sự thay đổi.

Lưu ý: Bảng so sánh này áp dụng với giáo viên đạt chuẩn tiêu chuẩn, trình độ theo quy định của 04 Thông tư mới.

Hạng

Hệ số lương

Hạng

Hệ số lương

Từ 20/3/2021

Hiện nay

Giáo viên mầm non

Hạng I

Từ 4,0 đến 6,38

Hạng II

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng II

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng III

Từ 2,1 đến 4,89

Hạng III

Từ 2,1 đến 4,89

Hạng IV

Từ 1,86 đến 4,06

Giáo viên tiểu học

Hạng I

Từ 4,4 đến 6,78

Hạng II

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng II

Từ 4,0 đến 6,38

Hạng III

Từ 2,1 đến 4,89

Hạng III

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng IV

Từ 1,86 đến 4,06

Giáo viên THCS

Hạng I

Từ 4,4 đến 6,78

Hạng I

Từ 4,0 đến 6,38

Hạng II

Từ 4,0 đến 6,38

Hạng II

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng III

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng III

Từ 2,1 đến 4,89

Giáo viên THPT

Hạng I

Từ 4,4 đến 6,78

Hạng I

Từ 4,4 đến 6,78

Hạng II

Từ 4,0 đến 6,38

Hạng II

Từ 4,0 đến 6,38

Hạng III

Từ 2,34 đến 4,98

Hạng III

Từ 2,34 đến 4,98

Từ bảng trên, khi chuyển hạng theo quy định mới, sự thay đổi của hệ số lương giáo viên các cấp như sau:

- Hệ số lương thấp nhất của giáo viên mầm non tăng từ 1,86 lên 2,1 và cao nhất tăng từ 4,98 đến 6,38;

- Hệ số lương thấp nhất của giáo viên tiểu học tăng từ 1,86 lên 2,34 và cao nhất tăng từ 4,98 lên 6,78;

- Hệ số lương thấp nhất của giáo viên THCS tăng từ 2,1 lên 2,34 và cao nhất từ 6,38 lên 6,78;

- Hệ số lương thấp nhất của giáo viên THPT không có sự thay đổi khi chuyển hạng.

>>> Xem thêm: Lương giáo viên mầm non sẽ tăng mạnh từ 2021

Ngoài ra, để theo dõi một cách trực quan nhất, độc giả có thể xem chi tiết tại các bảng sau đây:

Bảng lương Giáo viên mầm non

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Giáo viên mầm non hạng I mã số V.07.02.24 (mới bổ sung)

Hệ số

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.7

6.04

6.38

Lương

5.960

6.467

6.973

7.480

7.986

8.493

9.000

9.506

Giáo viên mầm non hạng II mã số V.07.02.04 (cũ)

Hệ số

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Lương

3.4866

3.9783

4.47

4.9617

5.4534

5.9451

6.4368

6.9285

7.4202

Giáo viên mầm non hạng II mã số V.07.02.25 (mới)

Hệ số

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Lương

3.487

3.978

4.470

4.962

5.453

5.945

6.437

6.929

7.420

Giáo viên mầm non hạng III mã số V.07.02.05 (cũ)

Hệ số

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Lương

3.129

3.5909

4.0528

4.5147

4.9766

5.4385

5.9004

6.3623

6.8242

7.2861

Giáo viên mầm non hạng III mã số V.07.02.26 (mới)

Hệ số

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Lương

3.129

3.591

4.053

4.515

4.977

5.439

5.900

6.362

6.824

7.286

Giáo viên mầm non hạng IV mã số V.07.02.06 (cũ)

Hệ số

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Lương

2.7714

3.0694

3.3674

3.6654

3.9634

4.2614

4.5594

4.8574

5.1554

5.4534

5.7514

6.0494

Có thể thấy, hạng II, hạng III của giáo viên mầm non không có sự thay đổi về hệ số lương cũng như mức lương. Tuy nhiên, vì bổ sung thêm hạng I nên những giáo viên mầm non được bổ nhiệm vào hạng I sẽ có mức lương cao hơn hẳn so với các giáo viên khác (dao động từ 5,96 - 9,5 triệu đồng).

Trong đó, để được bổ nhiệm giáo viên mầm non hạng I thì giáo viên mầm non hạng II mới phải trúng tuyển trong kỳ thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Hệ số lương giáo viên mầm non

Dưới đây là chi tiết sự thay đổi về lương, xếp hạng của giáo viên:

So sánh lương giáo viên Mầm non trước và sau 20/3/2021

.................................................

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Tài liệu dành cho giáo viên

Trên đây là nội dung chi tiết của So sánh lương giáo viên Mầm non trước và sau 20/3/2021. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 1.272
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm