Bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 13 và Unit 14 có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 13, 14

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 13: Where's my book? và Unit 14: Are there any posters in the room? bao gồm các dạng bài bao quát được kiến thức ngữ pháp trọng điểm của bài rất hữu ích cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt các bài học tiếp theo và các kì thi sau đây.

Mời các bạn tham khảo toàn bộ bài tập tại đây: Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 13 + 14

 • I. Choose the correct answer
 • 1. ...........are my posters? On the tables
 • 2. Good morning, Tom.
 • 3. How are ………….? I’m fine, thanks.
 • 4……………………………..? – It’s black.
 • 5. How many ..............are there?
 • 6. Is your school white?
 • 7. How are you?
 • 8. My……………..is Jean.
 • 9. Let’s sing with…………………..
 • 10…………..your name.
 • II. Matching

  1. robot 

  2. cat 

  3. have 

  4. green 

  5. horse 

  6. I don't know 

  7. teddy bear 

  8. snowy 

  9. gray 

  10. toy 

  a. đồ chơi

  b. có

  c. có tuyết

  d. màu xanh lá

  e. màu xám

  f. rô bốt

  g. gấu bông

  h. con ngựa

  i. tôi không biết

  j. con mèo

 • 1.
  f
 • 2.
  j
 • 3.
  b
 • 4.
  d
 • 5.
  h
 • 6.
  i
 • 7.
  g
 • 8.
  c
 • 9.
  e
 • 10.
  a
 • III. Reorder the words to make sentences
 • 1. is/ Where/ book/ my?
  Where is my book?
 • 2. under/ They/ my/ are/ bed.
  They are under my bed.
 • 3. That/ an/ eraser./is
  That is an eraser.
 • 4. is/ Who/ boy/ that/?
  Who is that boy?
 • 5. your/ big/ ?/ Is/ school
  Is your school big?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 246
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Xem thêm