Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 7

Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019

Mời các em học sinh luyện tập với đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 7 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử môn Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Ngoài Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 7, mời các bạn luyện tập thêm một số đề sau:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Hãy khoanh tròn một từ không cùng loại với những từ còn lại.
 • 1.
 • 2.
 • 4.
 • 5.
 • II. Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau.
 • 1. Let’s______ your work and have something to eat now.
 • 2. I_______ visit Ha Noi City next month.
 • 3. At 8 o’clock this morning, he________ a French lesson.
 • 4. My uncle can_______ four languages fluently.
 • 5. She works in the hospital and she takes care of patients. She is a______
 • 6. She does the exercises_______ .
 • 7. – “  ____________ class are you in?” – “Class 6B.”
 • 8. – “  ____ did you go there?” – “We walked, of course.”
 • 9. – “Do you know where there’s a public telephone?”
 • 10. – “How do you do? Pleased to meet you.”
 • III. Hãy chọn câu trả lời thích hợp ở cột B cho câu hỏi ở cột A.
  Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020
 • 1.
  Chỉ cần điền đáp án a, b, c hoặc d
  b
 • 2.
  g
 • 3.
  c
 • 4.
  e
 • 5.
  a
 • 6.
  d
 • 7.
  h
 • 8.
  i
 • 9.
  k
 • 10.
  f
 • III. Hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân trong những câu sau.
 • 1.

  The boys are playing football in the school yard.

  Where are the boys playing football?
 • 2.
  He often goes swimming in the morning.
  When does he often go swimming?
 • 3.
  The children are going to school by bus.
  How are the children going to school?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 1.191
Sắp xếp theo

  Ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

  Xem thêm