Tổng hợp các câu hỏi hay và khó trong đề thi học kì môn Toán lớp 2

Bài tập nâng cao trong các đề thi học kì môn Toán lớp 2 do đội ngũ thầy cô giáo của VnDoc biên soạn bao gồm các câu hỏi khó toán lớp 2 hay các câu hỏi tư duy toán lớp 2 kèm đáp án trong đề kiểm tra học kì lớp 2 môn Toán. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 2 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

A. Các câu hỏi nâng cao xuất hiện trong đề thi học kì môn Toán lớp 2

Bài 1: 10 que diêm xếp ở hình dưới dây tạo thành mấy ô vuông? Em hãy sắp xếp lại vị trí 2 diêm để được 3 hình vuông.

Tổng hợp các câu hỏi hay và khó trong đề thi học kì môn Toán lớp 2

Bài 2: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng vào hình dưới đây để được 8 hình tam giác

Tổng hợp các câu hỏi hay và khó trong đề thi học kì môn Toán lớp 2

Bài 3: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng vào các hình dưới đây để có:

Tổng hợp các câu hỏi hay và khó trong đề thi học kì môn Toán lớp 2

a, 2 hình tứ giác và 1 hình tam giác

b, 3 hình tứ giác

Bài 4: Hà có 7 bông hoa gồm 3 loại hoa hồng, hoa cúc và hoa ly. Biết 3 loại hoa này có số lượng không bằng nhau và số hoa hồng nhiều hơn số hoa ly, số hoa ly nhiều hơn số hoa cúc. Tìm số lượng mỗi hoa mà Hà có.

Bài 5: Lan, Mai và Tuyết cùng gấp hạc tất cả được 30 con. Số hạc của Lan và Mai cộng lại được 15 con. Số hạc của Mai và Tuyết cộng lại được 24 con. Hỏi mỗi người gấp được bao nhiêu con hạc?

Bài 6: Có bao nhiêu cách sắp xếp ba bạn: Hùng, Dũng Mạnh vào một bàn sao cho bạn Mạnh lúc nào cũng ngồi đầu bàn?

Bài 7: Biết 3 con chó nặng bằng 4 con mèo. Mỗi con mèo nặng 3kg. Hỏi một con chó nặng hơn một con mèo bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 8: Bách có 20 gói bánh. Bách đem chia đều cho mọi người trong nhà. Nhà Bách gồm có ông, bố, mẹ, chị của Bách và Bách. Hỏi mỗi người được bao nhiêu gói bánh?

Bài 9: Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 27 thì bằng hiệu của số lớn nhất có hai chữ số với số bé nhất có hai chữ số giống nhau

Bài 10: Tìm các số a, b, c, d thỏa mãn:

9 11 14 18 a b c 44 d

B. Lời giải các câu hỏi tư duy trong đề thi học kì môn Toán lớp 2

Bài 1:

a, 10 que diêm tạo thành 5 ô vuông

b, 

Tổng hợp các câu hỏi hay và khó trong đề thi học kì môn Toán lớp 2

Bài 2:

Tổng hợp các câu hỏi hay và khó trong đề thi học kì môn Toán lớp 2

Bài 3:

a,

Tổng hợp các câu hỏi hay và khó trong đề thi học kì môn Toán lớp 2

b,

Tổng hợp các câu hỏi hay và khó trong đề thi học kì môn Toán lớp 2

Bài 4:

Vì 7 = 1 + 2 + 4 nên số lượng của các loại hoa mà Hà có gồm 1 bông, 2 bông và 4 bông

Vì số hoa hồng nhiều hơn số hoa ly và số hoa ly nhiều hơn số hoa cúc nên số hoa hồng nhiều hơn số hoa cúc, tức là hoa hồng có số lượng bông nhiều nhất và hoa cúc có số lượng bông ít nhất

Vậy số hoa hồng mà Hà có là 4 bông

Số hoa cúc mà Hà có là 1 bông

Số hoa ly mà Hà có là 2 bông

Đáp số: 4 bông hoa hồng, 1 bông hoa cúc, 2 bông hoa ly

Bài 5:

Ba bạn gấp được tất cả 30 con hạc mà số hạc của Lan và Mai gấp được là 15 con nên số hạc mà Tuyết gấp được là:

30 - 15 = 15 (con hạc)

Số hạc mà Mai gấp được là:

24 - 15 = 9 (con hạc)

Số hạc mà Lan gấp được là:

15 - 9 = 6 (con hạc)

Đáp số: Tuyết 15 con hạc, Mai 9 con hạc, Lan 6 con hạc

Bài 6:

Vì bạn Mạnh ngồi đầu bàn nên chỉ cần xếp chỗ cho bạn Hùng và Dũng

Nếu Dũng ngồi giữa bàn thì Hùng ngồi cuối bàn. Có 1 cách xếp như vậy

Nếu Hùng ngồi giữa bàn thì Dũng ngồi cuối bàn. Có 1 cách xếp như vậy

Số cách xếp là:

1 + 1 = 2 (cách)

Đáp số: 2 cách xếp

Bài 7:

Biết 3 con chó nặng bằng 4 con mèo. Mỗi con mèo nặng 3kg. Hỏi một con chó nặng hơn một con mèo bao nhiêu ki-lô-gam?

4 con mèo hay 3 con chó nặng số ki-lô-gam là:

3 x 4 = 12 (kg)

1 con chó nặng số ki-lô-gam là:

12 : 3 = 4 (kg)

1 con chó nặng hơn 1 con mèo số ki-lô-gam là:

4 - 3 = 1 (kg)

Đáp số: 1kg

Bài 8:

Nhà của Bách gồm có ông, bố, mẹ, chị của Bách và Bách nên nhà của Bách có tất cả 5 thành viên

Mỗi người trong gia đình của Bách được số gói bánh là:

20 : 5 = 4 (gói bánh)

Đáp số: 4 gói bánh

Bài 9:

Số lớn nhất có hai chữ số là số 99

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là 11

Hiệu giữa số lớn nhất có hai chữ số và số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:

99 - 11 = 88

Số cần tìm là:

88 - 27 = 61

Đáp số: 61

Bài 10:

Vì 9 + 2 = 11

11 + 3 = 14

14 + 4 = 18

Nên a = 18 + 5 = 23

b = 23 + 6 = 29

c = 29 + 7 = 36

d = 44 + 9 = 53

--------------

Ngoài các câu hỏi tư duy trong đề thi học kì môn Toán lớp 2 trên, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2Tiếng Việt lớp 2 hơn.

Đánh giá bài viết
2 1.071
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán Lớp 2 Nâng Cao Xem thêm