Trắc nghiệm Địa lí 12 bài 28

Trắc nghiệm Địa lí 12 bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Địa lí 12.

Trắc nghiệm môn Địa lí lớp 12 bài: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Câu 1: Hình thức nào dưới đây không phải là hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?

A. Khu công nghiệp B. Xí nghiệp công nghiệp

C. Điểm công nghiệp D. Trung tâm công nghiệp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản.

Câu 2: Một trong những đặc điểm cơ bản của điểm công nghiệp ở nước ta là

A. Thường hình thành ở các tỉnh miền núi

B. Mới được hình thành ở nước ta

C. Do Chính phủ thành lập

D. Có các ngành chuyên môn hóa

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản

Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây không phải của khu công nghiệp ở nước ta?

A. Có ranh giới địa lí xác định

B. Do chính phủ quyết định thành lập

C. Không có dân cư sinh sống

D. Phân bố gần nguồn nguyên liệu

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản.

Câu 4: Một trong những đặc điểm của khu công nghiệp nước ta là

A. Gắn liền với đô thị vừa và lớn

B. Bao gồm nhiều tỉnh và thành phố

C. Không có dân cư sinh sống

D. Có nhiều ngành chuyên môn hóa

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản.

Câu 5: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta mới được hình thành từ những năm 90 của thế kỉ XX là

A. Điểm công nghiệp

B. Vùng công nghiệp

C. Khu công nghiệp

D. Trung tâm công nghiệp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản.

Câu 6: Các khu công nghiệp của nước ta có đặc điểm phân bố là

A. Tập trung ở miền Bắc

B. Không đều theo lãnh thổ

C. Tập trung ở vùng miền núi

D. Đồng đều trên các vùng lãnh thổ

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản.

Câu 7: Nơi nào dưới đây không phải là quan trọng đối với việc phân bố các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay?

A. Nơi có vị trí thuận lợi

B. Nơi có tài nguyên khoáng sản dồi dào

C. Nơi có kết cấu hạ tầng tốt

D. Nơi có nguồn lao động đông đảo với chất lượng cao

Đáp án: B

Giải thích: Các khu công nghiệp ở nước ta phân bố chủ yếu ở những vùng có vị trí địa lí thuận lợi, nguồn lao động có chuyên môn kĩ thuật và cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Điển hình như Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng,…

Câu 8: Trung tâm công nghiệp quan trọng nhất dọc theo Duyên hải miền Trung là

A. Vinh B. Quy Nhơn C. Đà Nẵng D. Nha Trang

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Câu 9: Đặc điểm cơ bản của trung tâm công nghiệp là

A. Gắn liền với đô thị vừa và lớn

B. Hình thức tổ chức lãnh thổ ở trình độ cao nhất

C. Không có dân cư sinh sống

D. Phân bố gần nguồn nguyên nhiên liệu

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Câu 10: Hình thức trung tâm công nghiệp ở nước ta chưa xuất hiện tại vùng

A. Tây Nguyên

B. Trung du và miền núi Bắc Bộ

C. Bắc Trung Bộ

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Đáp án: A

Giải thích: Trung tâm công nghiệp phát triển gắn liền với sự phát triển của các đô thị, đảm nhiệm những vai trò khác nhau phụ thuộc vào sự phân công lao động hay giá trị sản xuất công nghiệp. Trung tâm công nghiệp lớn nhất tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… và hình thức trung tâm công nghiệp ở nước ta chưa xuất hiện tại vùng Tây Nguyên.

Câu 11: Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm có ý nghĩa quốc gia, trung tâm có ý nghĩa vùng, trung tâm có ý nghĩa địa phương là dựa vào

A. Vị trí địa lí của trung tâm công nghiệp

B. Diện tích của trung tâm công nghiệp

C. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp

D. Vai trò của trung tâm công nghiệp

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Câu 12: Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia ở nước ta gồm

A. Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh

B. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ

C. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ

D. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản

Câu 13: Trung tâm nào dưới đây không phải là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta?

A. Đà Nẵng B. Thủ Dầu Một C. Hải Phòng D. Vũng Tàu

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Câu 14: Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm rất lớn, trung tâm lớn, trung tâm trung bình là dựa vào

A. Vị trí địa lí của trung tâm công nghiệp

B. Diện tích của trung tâm công nghiệp

C. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp

D. Vai trò của trung tâm công nghiệp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Câu 15: Căn cứ vào giá trị sản xuất, Hà Nội được xếp là

A. Trung tâm công nghiệp rất lớn

B. Trung tâm công nghiệp lớn

C. Trung tâm công nghiệp trung bình

D. Trung tâm công nghiệp nhỏ

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Câu 16: Có diện tích bao gồm nhiều tỉnh và thành phố là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Câu 17: Hiện nay nước ta được phân thành mấy vùng công nghiệp?

A. 3 B. 6 C. 7 D. 8

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Câu 18: Vùng công nghiệp có số tỉnh ít nhất?

A. Vùng 1 B. Vùng 2 C. Vùng 3 D. Vùng 4

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Câu 19: Vùng công nghiệp có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta là

A. Vùng 1 B. Vùng 2 C. Vùng 5 D. Vùng 6

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Câu 20: So với ranh giới của các vùng kinh tế, ranh giới vùng công nghiệp không có sự thay đổi là

A. Vùng 1 B. Vùng 2 C. Vùng 5 D. Vùng 6

Đánh giá bài viết
1 1.255
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Địa lý 12 Xem thêm